Kulturní akce roku 2005

Rok 2002      Rok 2003      Rok 2004

1.listopadu 2005

P o z v á n í

na tradiční Huberstskou zábavu, kterou pořádá Myslivecké sdružení Sedmihorky

v sobotu dne 12. listopadu 2005 v KD Přáslavice

Začátek ve 20.00 hodin hudba : ing. Stanislav Dejl

Speciality myslivecké kuchyně pro Vás budou připraveny.

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé


14.března 2005

DĚTSKÝ KARNEVAL

Nadmíru se vydařil dětský maškarní karneval, který v sobotu dne 12.března uspořádal v kulturním domě v Přáslavicích aktivní kolektiv maminek. Děti v doprovodu rodičů, babiček a dalších dospěláků zcela zaplnily zdejší sál. Spousta různých masek, hudba k tanci i poslechu, dobrá nálada, nic z toho v Přáslavicích nechybělo. V tombole vyhrál určitě každý a především ti nejmenší byli skutečně roztomilí. Rozzářené dětské tváře a spokojenost všech účastníků byly odměnou těm, kteří se o tuto akci zasloužili. Poděkování patří i řadě sponzorů, kteří svými finančními příspěvky přispěli ke zdárnému průběhu dětského bálu.

1 2 3 4

| Hlavní stránka |