Kulturní akce roku 2006

Rok 2002      Rok 2003      Rok 2004     Rok 2005


3.dubna 2006

Oslavy rovnodennosti a sv.Patrika

Oslavy jarní rovnodennosti a svátku sv.Patrika  v duchu keltských tradic prožili všichni přítomní na akci, kterou na pátek 31.března připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj společně s Celtic Dance Clubem Sedmihorky.
V 19.30 začal v sále kulturního domu v Přáslavicích taneční večer, kde své umění předvedlo  několik tanečních skupin - Keltské kočky, Irské sestry a Apríl Ladies. Součástí programu byla i výuka irských tanců.
K vidění byla výstava na téma Keltský stromový kalendář. Na tyto motivy si také připravila taneční skupina Celtic Dance Club své speciální taneční vystoupení. Keltové si velmi vážili přírody, přímo posvátnou úctu měli právě ke stromům. Ta se projevovala nejrůznějšími způsoby, například než lidé pokáceli strom, napřed jej odprosili. Věřilo se také, že ten, kdo strom bezdůvodně zničí, bude bohy krutě potrestán. Není proto divu, že keltský horoskop nemá ve znamení zvířata, ale stromy.
Keltští kněží vytvořili horoskop, který spojil narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem 17 různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromu vždy dvakrát, u topolu třikrát. Pro osoby narozené v tak významné dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennosti a oba slunovraty, platily samostatné a ovšem zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností čtyř dalších stromů - životného a silného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.

JABLOŇ - 23.12. - 1.1. a 25.6. - 4.7.
JEDLE - 2.1. - 11.1. a 5.7. - 14.7.
JILM - 12.1. - 24.1. a 15.7. - 25.7.
CYPŘIŠ - 25.1. - 3.2. a 26.7. - 4.8.
TOPOL - 4.2. - 8.2. a 1.5. - 14.5. a 5.8. - 13.8.
CEDR - 9.2. - 18.2. a 14.8. - 23.8.
BOROVICE - 19.2. - 29.2. a 24.8. - 2.9.
VRBA - 1.3. - 10.3. a 3.9. - 12.9.
LÍPA - 11.3. - 20.3. a 13.9. - 22.9.
LÍSKA - 22.3.-.31.3. a 24.9. - 3.10.
JEŘÁB - 1.4. - 10.4. a 4.10. - 13.10.
JAVOR - 11.4. - 20.4. a 14.10. - 28.10.
OŘEŠÁK - 21.4. - 30.4. a 29.10. - 11.11.
KAŠTAN - 15.5. - 24.5. a 12.11. - 21.11.
JASAN - 25.5. - 3.6. a 22.11. - 1.12.
HABR - 4.6. - 13.6. a 2.12. - 11.12.
FÍKOVNÍK - 14.6. - 23.6. a 12.12. - 21.12.
DUB - 21.3.
BŘÍZA - 24.6.
OLIVA - 23.9.
BUK - 22.12.


11.března 2006

DĚTSKÝ KARNEVAL

Nadmíru se vydařil dětský maškarní karneval, který v sobotu dne 11.března uspořádal v kulturním domě v Přáslavicích aktivní kolektiv maminek. Děti v doprovodu rodičů, babiček a dalších dospěláků zcela zaplnily zdejší sál. Spousta různých masek, hudba k tanci i poslechu, dobrá nálada, nic z toho v Přáslavicích nechybělo. V tombole vyhrál určitě každý a především ti nejmenší byli skutečně roztomilí. Rozzářené dětské tváře a spokojenost všech účastníků byly odměnou těm, kteří se o tuto akci zasloužili. Poděkování patří i řadě sponzorů, kteří svými finančními příspěvky přispěli ke zdárnému průběhu dětského bálu.

     

| Hlavní stránka |