Kulturní akce roku 2008

Rok 2002      Rok 2003      Rok 2004     Rok 2005     Rok 2006


5.října 2008

Dětské odpoledne s hasiči

V sobotu dne 4. října 2008 uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Karlovice "Dětské odpoledne s hasiči". K vidění pro děti i dospělé bylo vyprošťování zraněného řidiče z osobního automobilu pomocí vyprošťovací techniky, byla předvedena úplně nová vysokozdvižná plošina včetně další hasičské techniky. Děti se svezly v hasičském autě, vyzkoušely hasičské překážky, viděly hašení "požáru". Také si opékaly buřty, ale i skákání na trampolíně bylo pro některé zážitkem. I přes podzimní počasí se akce vydařila a organizátorům patří poděkovat za čas, který byl věnován především dětem.

  

| Hlavní stránka |