Kulturní akce roku 2010

Rok 2002      Rok 2003      Rok 2004     Rok 2005     Rok 2006     Rok 2008     Rok 2009


Kalendář akcí 

Pravidelná činnost v budově obecního úřadu:
Pondělí                 od 18.00 hodin stolní tenis
Úterý                    od 13.00 hodin bowling dříve narozených - Restaurace & Bowling
Úterý a neděle       (večer a odpoledne) zájmová činnost Rytířů Turnovského meče
Středa                   od 19.00 hodin cvičení žen, (nepravidelně tancování irských tanců) 

Nejbližší akce:
2. prosince 2010 zasedání zastupitelstva obce od 18.00 hodin (vždy veřejné) v klubovně obecního úřadu
11. prosince 2010 od 20.00 hodin Mikulášská zábava, kterou pořádá SDH Karlovice
16. prosince 2010 od 13.00 hodin předvánoční posezení pro důchodce ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Radvánovicích – pozvání platí pro všechny „dříve narozené“ z obce
18. prosince 2010 výroční členská schůze SDH Karlovice
19. prosince  2010 od 17.00 hodin vánoční koncert v kostele sv. Jiří v Přáslavicích, kdy vystoupí dětský pěvecký sbor Carmina ze Základní umělecké školy v Turnově
24. prosince 2010 (ještě nevíme začátek) půlnoční mše vánoční v kostele sv. Jiří v Přáslavicích

8.1.2011 školení v klubovně
15.1.2011 myslivecký ples, který pořádají členové MS Karlovice
22.1.2011 hasičský ples , který pořádá SDH Hrubá Skála
12.2.2011 setkání léčitelů – klubovna i sál

V seznamu obecního úřadu pro zasílání SMS zpráv je evidováno celkem 188 spojení na mobilní telefony do jednotlivých domácností v obci. Máte-li zájem, je možné sdělit svůj mobilní telefon v kanceláři OÚ a budete  mít také možnost využít informací, které jsou občas zasílány.

V prostorách obecního úřadu se konají různé akce na kterých je také využíváno nádobí a další pomůcky potřebné v kuchyni. Chcete-li se zbavit již opotřebovaného nádobí, talířů, příborů, ale také ručníků, ubrusů, prostě všeho co ke kuchyni patří přivezte vše na obecní úřad.

Zbavíte se věcí a organizacím, které pořádají akce pomůžete.


 


13.3.2010 asi od 14.00 hodin        Maškarní pro děti v Přáslavicích
17.4. a 18.4.                                  Pouť sv. Jiří - parkoviště v Radvánovicích
18.4.                                              Divadlo ochotníků z Přepeř - polská krev
30.4.                                             Čarodějnice u hasičárny v Karlovicích
21.5.                                              Zájezd pro důchodce
  8.5.                                              Tajný výlet
10. - 13.6.                                     Vícedenní výlet (asi Bílé Karpaty ?)| Hlavní stránka |