KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Oficiální název
Obec KARLOVICE , Obecní úřad

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Důvod a způsob založení
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění.

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Organizační struktura

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Kontaktní spojení

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti : KB Turnov č.účtu 6626581/0100

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

IČO - Identifikační číslo organizace
00275824

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

DIČ - Daňové identifikační číslo
CZ00275824

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Rozpočet

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Žádosti o informace

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Příjem žádostí a dalších podání

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Nejdůležitější předpisy

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Sazebník úhrad za poskytování informací

KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

 

| Hlavní stránka |