KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Výroční zpráva dle § 18 zák.č. 106/99 Sb

Výroční zpráva dle § 18 zák.č. 106/99 Sb.o svobodném přístupu k informacím za r. 2002

a) Počet podaných žádostí o informace 2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0
e) Další informace vztahující se k informacím tohoto zákona:
     - kromě poskytování informací písemných vyřizuje obecní úřad průběžně pro občany, instituce a sdělovací         média informace ústní.

 

| Hlavní stránka | Úvod |