Kronika obce

O historii obce se můžeme dočíst v obecní kronice.V pěti pamětních knihách je zachycen život obce od r.1836. Pro dokreslení historických skutečností je od r.1945 písemná část obecních kronik doplněna i kronikou obrazovou. Od sedmdesátých let jsou pak pořizovány i filmové dokumenty.


Celá kronika ke stažení (200 kB)

Pamětní kniha I.část   - Události let 1800 až 1863

Zápisy v knize až na str. 51 provedl švabachem kronikář Jakub Valkoun. Latinkou je přepsal a doplnil kronikář František Karban.

Pamětní kniha II.část   - Léta 1821 až 1864 na Hruboskalsku
Škola v Přáslavicích 1863
Prusko-Rakouská válka z roku 1866
Zápisy z let 1870 až 1900
Počátky 20.stol. v Karlovicích
  Válečná léta 1914 - 1918

Pokračování "Pamětní knihy katastrální obce Karlovic" obsahuje dále osobní a místní zprávy z "Pamětnice fary na Hrubé Skále" a ze "Školní kroniky v Přáslavicích".

Historie Lázní Sedmihorek - Léta 1841 až 2000
 
Zápisy v II.díle pamětní knihy provedli :
Od r.1918 do r.1932 - kronikář František Karban
Od r.1933 do r.1936 - kronikář František Šonský
Od r.1936 do r.1945 - kronikář Josef Šlechta
 
Pamětní kniha II.část   - 1918  1919  1920
1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930
1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940
1941  1942  1943  1944  1945

Další díly pamětních knih obce Karlovice se v současné době zpracovávají do elektronické podoby.

| Hlavní stránka |