Mikroregion Český ráj

Dobrovolný svazek obcí
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

Sídlo: Vyskeř čp. 88, 512 64 Vyskeř

Vyřizuje: Lásková Soldátová Vyskeř, 08.11.2010

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

DSO Mikroregion Český ráj
svolává veřejné 96. zasedání Mikroregionu Český ráj (5/2013), které se uskuteční

dne 26. září 2013 od 16,30 hod.
v motorestu Even v obci Karlovice

Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
2/ Cyklobusy Českém ráji (schválení smlouvy na úhradu doplatku za ztrátu cyklobusů na Libereckém kraji, vyúčtování dotace z Královéhradeckého kraje na propagaci, příprava závěrečné zprávy, stav úhrad příspěvků partnerů projektu)
3/ Tipy na výlety pro osoby se sníženou pohyblivostí –  odstranění bariér pro  zpřístupnění  
dalších tras
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2013
5/ Poskytnutí příspěvku na protidrogovou prevenci
6/ Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015-2017
7/ POV 2013 (2. kolo) výběr společného projektu
8/ Dotace SFŽP  - budování lokálních  boxů pro skladování odpadů
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/  Závěr       

   

 

Vlasta Špačková
předsedkyně MR Český ráj

Rozdělovník:
Členské obce MR Český ráj včetně zastupitelů obcí
Ing. Jiří Lukeš - Sdružení Český ráj
Ing. Jan Mocek  - Správa CHKO Český ráj
Mgr. Otakar Špetlík – místostarosta Města Turnov

| Hlavní stránka |