Mgr. Ondřej Havrda .... * 1979

Starosta obce Karlovice
telefon : 481 389 580 , 604 787 141
e-mail : obec@karlovice-sedmihorky.cz
 
trvalý pobyt : Sedmihorky 2
vzdělání : vysokoškolské – pedagogická fakulta
povolání : středoškolský učitel
- pro výkon funkce starosty je dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání
 
Není členem žádné politické strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

 

Starosta obce Karlovice

Starostu volí obecní zastupitelstvo. Je statutárním zástupcem obce, zastupuje obec navenek.
Stojí v čele
obecního úřadu .
Ze své činnosti je odpovědný
zastupitelstvu obce.
Starosta připravuje, svolává a řídí schůze
rady obce . Z titulu své funkce může pozastavit výkon usnesení RO.
Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období až do zvolení nového starosty.

| Hlavní stránka |