Vlasta Špačková .......... * 1956

Místostarostka obce Karlovice
 
trvalý pobyt : Radvánovice 75
telefon privat :
vzdělání : středoškolské
původní povolání : úřednice
Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

 

 

Vlasta Špačková :
- je předsedkyní a statutární zástupkyní Mikroregionu Český ráj
- aktivně pracuje v Místní akční skupině Český ráj a Střední pojizeří

Místostarostka obce Karlovice

Má své vlastní kompetence a plní úkoly stanovené radou obce a zastupitelstvem obce.
Zastupuje starostku v době její nepřítomnosti.
Je volen podobně jako starosta obecním zastupitelstvem a ZO se odpovídá ze své činnosti.

| Hlavní stránka |