ZnakOstatní vyhlášky

     
26.04.2016 - Finanční úřad Liberec - Zpřístupněn k nahlédnutí Word
07.09.2015 - Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje LK a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání Word
18.08.2015 - Rozhodnutí hejtmana LK o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Word
10.08.2015 - Rozhodnutí hejtmana LK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Word
17.07.2015 - Zveřejnění návrhu opatření o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Word
29.04.2015 - Krajská higienická stanice Word
28.04.2015 - Finanční úřad pro Liberecký kraj Word
01.04.2015 - Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe - Příloha Word
27.03.2015 - Krajská hygienická stanice - Monitorovací kalendář Word
17.12.2014 - Revitalizace trati Hradec Králové - Jičín - Turnov Word
18.11.2014 - Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - Revitalizace trati HK - JC - TU Word
02.06.2014 - Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí Word
23.04.2014 - Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí (Příloha č.1, Příloha č.2) Word
14.04.2014 - Krajská hygienická stanice - Monitorovací kalendář Word
12.02.2014 - Ministerstvo životního prostředí Word
05.02.2014 - Závěr zjišťovacího řízení na vodním toku Libuňka Word
10.01.2014 - Oznámení o zahájení správního řízení - České dráhy Word
03.01.2014 - Oznámení o revitalizaci vodního toku Libuňka Word
24.07.2013 - Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí Word
24.07.2013 - Oznámení o obnově katastrálního operátu Word
16.07.2013 - Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období Word
15.05.2013 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí k Úsekovému měření rychlosti na komunikaci č.I/35 Word
22.04.2013 - Finanční úřad pro Liberecký kraj Word + Informace ke zpřístupnění hr.předpisného seznamu na daň z nemovitosti + Informace k zasílání složenek pro platby daně
27.03.2013 - Krajská hygienická stanice - Monitorovací kalendář přírodních koupališť Word
17.04.2013 - Státní pozemkový úřad - Zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Karlovice Word
27.03.2013 - Změna Územního rozhodnutí - Autocamp Sedmihorky Word    Příloha Word
25.03.2013 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí - prodloužení platnosti Word
11.03.2013 - Krajská hygienická stanice Word
20.02.2013 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí Word    Příloha Word
11.02.2013 - MěU Turnov - Oznámení o zahájení územního řízení Word
01.02.2013 - MěU Turnov - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti Word
14.01.2013 - MěU Turnov - Oznámení o zahájení územního řízení Word
04.10.2012 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí - Zdeněk Šálek Word
19.09.2012 - Exekutorský úřad Word
15.08.2012 - Dražební jednání Word
02.07.2012 - ČEZ Distribuce - Stavební povolení Word
07.06.2012 - ČEZ Distribuce - Stavební povolení Word
21.05.2012 - ČEZ Distribuce - Územní rozhodnutí Word
21.05.2012 - ČEZ Distribuce - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení Word
16.05.2012 - Exekuční příkaz - Sokolová Vladimíra Word
10.05.2012 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí - ATC Sedmihorky Word
25.04.2012 - Úřad pro civilní letectví - přerušení řízení Word
05.04.2012 - Finanční úřad - daň z nemovitosti Word
02.04.2012 - Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - ATC Sedmihorky Word
27.03.2012 - Pozemkový fond ČR - převod pozemků Word
01.03.2012 - Krajská hygienická stanice Liberec - Monitorovací kalendář Word
27.02.2012 - Úřad pro civilní letectví Word     Příloha č.1     Příloha č.2
17.02.2012 - ČEZ Distribude - Rozhodnutí o umístění stavby Word
11.01.2012 - ČEZ Distribuce - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému jednání Word
23.09.2011 - MěU Turnov - Rozhodnutí o umístění stavby - OÚ Karlovice - Plynofikace Roudný I.etapa Word
21.09.2011 - MěU Turnov - Rozhodnutí o umístění stavby - OÚ Karlovice - Plynofikace Roudný II.etapa Word
03.08.2011 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí - OÚ Karlovice Word
27.07.2011 - MěU Turnov - Stavební povolení - ČEZ Distribuce Word
13.07.2011 - Liberecký kraj - Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje LK Word
29.06.2011 - MěU Turnov - Zahájení územního řízení - obec Karlovice Word
29.06.2011 - Finanční úřad Turnov Word
13.06.2011
- MěU Turnov - Stavební povolení - Radek Škoda Word
27.04.2011
- MěU Turnov - Územní rozhodnutí - manž. Padrůňkovi Word
30.03.2011
- ČEZ Distribuce Word
21.03.2011
- MěU Turnov - Územní rozhodnutí - ing.Jan Valkoun Word
10.03.2011 - MěU Turnov - Stavební rozhodnutí - ing.Lukáš Pešta Word
09.02.2011
- MěU Turnov - Oznámení o zahájení územního rozhodnutí - ing. Jan Valkoun Word
09.02.2011 - MěU Turnov - Oznámení o zahájení územního rozhodnutí - manž. Padrůňkovi Word
28.01.2011 - MěU Turnov - Územní rozhodnutí pro ČEZ Distribuce Word
27.01.2011 - MěU Turnov - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení Word
15.12.2010
- MěU Turnov - Zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce Word
10.12.2010
- MěU Turnov - Rozhodnutí - Věra Smaržová Word
08.12.2010
- Plynofikace obce Karlovice - Roudný I.etapa Word
08.12.2010
- Plynofikace obce Karlovice - Roudný II.etapa Word
22.11.2010
- ČEZ Distribuce Word
27.10.2010 - MěU Turnov - Zahájení územního řízení - Věra Smaržová Word
25.10.2010
- MěU Turnov - Oznámení o zahájení stavebního řízení Word
19.10.2010 - Územní rozhodnutí - chodník Radvánovice Word
21.06.2010 - MěU Turnov Word
01.06.2010 - chodník Radvánovice Word
28.05.2010
- správa CHKO a ČEZ Distribuce Word
12.05.2010
- oznámení o spojení územního a stavebního řízení Word
21.04.2010
- oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - chodník Radvánovice Word
19.04.2010
- oznámení o spojení územního a stavebního řízení PDF
16.04.2010
- oznámení stavby podzemního vedení veřejné telek. sítě
16.04.2010
- oznámení stavby podzemního vedení veřejné telek. sítě - manž.Příhodovi
14.04.2010
- žádost o umístění a provedení stavby - p.Tehnik PDF
26.03.2010
- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - ČEZ Distribuce PDF

| Hlavní stránka |