Podnikání v obci

 

Podnikání v obci a přehled služeb

V obci není žádný větší průmyslový provoz. Podnikání je možné rozdělit na tři základní oblasti :

a) zemědělství a lesní hospodářství
b) drobné podnikatelské aktivity a služby
c) služby v oblasti cestovního ruchu


ad.a) Na k.ú.obce hospodaří na zemědělské půdě:
AG Karlovice a.s. Radvánovice
telefon : 481 389 622, 481 391 623

Původní části zemědělských areálů, nebo některé bývalé objekty ZD odkoupily nové hospodářské subjekty a provozují v nich jak zemědělskou, tak nezemědělskou výrobu:

Autodoprava Sedmihorky, Radvánovice - autodoprava, tel. 481 389 627
MASO RADVÁNOVICE spol. s r.o. - porážka,výroba masných výrobků, tel. 481 389 637
UN-COM spol.s.r.o, se sídlem v Radvánovicích - prodej zemědělské techniky, tel. 481 389 517
VĚMA Štěpánovice a.s.- porodna a chov prasat, tel. 481 389 697

ZEA Sedmihorky, Roudný - výroba krmných směsí, tel. 481 389 608
e-mail :   zea@zea.cz
http://www.zea.cz

Lesy jsou pod odbornou správou OKÚ Semily a hospodaří v nich Státní podnik Lesy České republiky. tel. 481 389 585

| Hlavní stránka |