Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU NA r. 2003
 Přebytek hosp. r.2002
2 400 000.-Kč
 Příjmy r. 2003
6 962 000.-Kč
 Dotace POV
500 000.-Kč
 Příjmy celkem
9 862 000.-Kč
  
  
 Plánované výdaje r. 2003
7 193 000.-Kč
 Nespecifikované rezervy
2 669 000.-Kč
 Výdaje celkem
9 862 000.-Kč

 

PŘÍJMY v r.2003

 Daně, místní poplatky
5.000 tis
 Pitná voda (vodné)
250 tis
 Odvádění a čištění odpad.vod (stočné)
60 tis
 Ostatní záležitosti vody v zem.
20 tis
 Komunální služby a územní rozvojnapř. pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,rybník,…)
400 tis
 Pronájmy KD
30 tis
 Bytové hospodářství (nájem služby)
90 tis
 Pohřebnictví
2 tis
 Pečovatelská služba (nájmy, služby)
1.000 tis
 Úroky z účtů
50 tis
 Činnost místní správy
60 tis
 celkem příjmy v r. 2003
6.962 tis

VÝDAJE v r. 2003

 
Výdaje
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
50 tis
 
 
 par.2212 silnice
400 tis
 
 
 par.2221 dopravní obslužnost
80 tis
 
 
 par.2310 pitná voda - vodovody
150 tis
 
 
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
80 tis
 
 
 par.2349 voda v zeměd.krajině
1000 tis
 rybník Bažantník
 
 
 
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
350 tis
 
 
 par.3314 činnost knihovnická
 
 provoz míst.knihovny
5 tis
 
 
 3319 ost.náklady kultury
15 tis
 kronika,materiál
 
 
 
 par.3392 záležitosti kultury
30 tis
 
 
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
25 tis
 
 
 par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem
40 tis
 
 
 par.3612 bytové hospodářství
45 tis
 
 
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
 
 
 par.3632 pohřebnictví
15 tis
 
 
 par.3633 výstavba inž.sítí k RD v Radván.
500 tis
 
 
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
100 tis
 služby, provoz budov čp.47,10,99
 
 nákup paliv a energie, voda
 
 rekonstr.plyn.topení čp.52
40 tis
 rekonstr.plyn. topení, opravy, údržba čp.47
460 tis
 
 
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
280 tis
 
 
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
50 tis
 par.4314 pečovatelská služba
1.400 tis
 
 
 par.5512 požární ochrana
50 tis
 
 
 par.6112 místní zastupitelské orgány
640 tis
   
 par.6171 činnost místní správy
100 tis
 par.6399 ostatní finanční operace
1.045 tis
 
 
 dlouhodobé financovánísplátka půjčky na kanalizaci Radvánovice
143 tis
 
 
 celkem výdaje v r. 2003
7.193 tis

| Hlavní stránka | Úvod |