Rozpočet

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2003

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

 
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
 Daně a poplatky
 pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
800 tis
841 826.-
 pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
750 tis
803 735.-
 pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
50 tis
53 392.-
 pol.1121 daň z příjmů práv.osob
800 tis
895 429.-
 pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
300 tis
300 040.-
 pol.1211 daň z přidané hodnoty
1 300 tis
1 349 604.-
 pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
160 tis
155 737.-
 pol.1337 poplatek za likvidaci KO
250 tis
235 287.-
 pol.1341 poplatek ze psů
10 tis
9 825.-
 pol.1342 poplatek za rekr.pobyt
750 tis
817 003.-
 pol.1344 poplatek ze vstupného
 
10 479.-
 pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity
91 722.-
96 361.-
 pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
40 tis
35 000.-
 pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
200 tis
135 000.-
 pol.1351 odvod výtěžků z loterií
 
9 367.-
 pol.1361 správní poplatky
50 tis
57 300.-
 pol.1511 daň z nemovitostí
520 tis
654 706.-
 pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
31 700.-
31 750.-
 pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů
8 278.-
8 278.-
 pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.
560 tis
560 000.-
 pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
39 tis
39 000.-
 pol.4134 převody z rozpočtových účtů
 
5 954 549.-
 pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
 
58 190.-
 pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
2 712 700.-
2 712 700.-
  celkem
9 423400.-
15 826 558.-

 

 
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
 Ostatní nedaňové příjmy
 par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch
 
7 297.-
 par.2212 pozemní komunikace
24 tis
24 000.-
 par.2310 pitná voda
303 tis
363 541.-
 par.2321 stočné
60 tis
68 522.-
 par.2349 pronájem rybníka
20 tis
20 000.-
 par.339 pronájmy KD,přijaté neinv.dary
50 tis
57 094.-
 par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary
30 tis
30 000.-
 par.3612 nájemné -byty,služby
90 tis
78 499.-
 
 
 
 par.3631 veřejné osvětlení
 
2 432.-
 par.3632 pohřebnictví
2 tis
0.-
 par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí
1 088 tis
1.056 945.-
 par.3639 pol.2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
70 tis
100 513.-
 par.3639 pol.2132
pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)
330 tis
323 592.-
 par.3639 pol.2321
přijaté neinvest.dary
160 tis
168 500.-
 par.3639 pol.2329
ostatní nedaňové příjmy
73 tis
85 750.-
 par.3639 pol.3111
příjmy z prodeje pozemků
15 tis
15 236.-
 par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené
648 tis
693 591.-
 par.363* komunální služby a územní rozvoj
1 738 tis
1 752 968.-
 
 
 
 par.3745 ochrana přírody a krajiny
22 tis
21 503.-
 par.4314 sociální péče DPS
1 000 tis
1.165 942.-
 par.6171 regionální a místní správa
60 tis
115 268.-
 par.6310 úroky z účtů
50 tis
47 850.-
 
 
 
 
100%
152,12%
 Příjmy celkem v r.2003
12 870 400.-
19 579 043.-

VÝDAJE

 
Rozpočet
upravený
Skutečnost
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
50 tis
53 287.-
 par.2212 silnice
560 tis
375 252.-
 par.2221 dopravní obslužnost
80 tis
70 665.-
 par.2310 pitná voda - vodovody
378 tis
386 986.-
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
580 tis
596 536.-
 par.2334 revitalizace říč.systémů
 
1 100.-
 par.2349 voda v zeměd.krajině
4 084 700.-
4 107 770.-
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
279 tis
241 101.-
 par.3314 činnost knihovnická
38 tis
35 567.-
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
15 tis
12 262.-
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
40 tis
32 725.-
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
85 tis
101 709.-
 par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem, projekt sport.areál
1 104 tis
1 137 268.-
 par.3612 bytové hospodářství
45 tis
128 524.-
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
65 960.-
 par.3632 pohřebnictví
15 tis
4 708.-
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
1 480 tis
1 153 165.-
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
280 tis
243 968.-
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
168 tis
117 397.-
 par.374* ochrana přírody a krajiny
140 tis
162 345.-
 par.4314 pečovatelská služba
1 400 tis
1 090 733.-
 par.5512 požární ochrana
50 tis
60 245.-
 par.6112 místní zastupitelské orgány
640 tis
670 756.-
 par.6114 volby do parl.,senátu apod.
31 tis
7 262.-
 par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ
865 tis
707 014.-
 par.6310 služby peněžních ústavů
 
17 359.-
 par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
6 012 739.-
 par.6399 platby daní a poplatků
300 tis
300 040.-
 par.6402 finanční vypořádání minulých let
10 tis
9 386.-
 
 
 
 
 
17 786 439.-
 Celkem výdaje v r. 2003
17 786 439.-Kč

| Hlavní stránka |