Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU NA r. 2004
 Přebytek hosp. r.2003
4 084 000.-Kč
 
 
 Daňové příjmy r. 2004
5 930 000.-Kč
 Nedaňové příjmy
1 990 000.-Kč
 Neinvest.dotace ze st.rozp.
8 000.-Kč
 Příjmy r.2004
7 928 000.-Kč
 Celkem k dispozici
12 012 000.-Kč
 
 
 Plánované výdaje r. 2004
11 869 000.-Kč
 Splátka ČOV do st.rozp
143 000.-Kč
 Výdaje celkem
12 012 000.-Kč

 

PŘÍJMY
                    Vlastní rozpočtové

 
Rozpočet
2004
Skutečnost
31.12.2003
 Daně a poplatky
 pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
800 tis
841 826.-
 pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
800 tis
803 735.-
 pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
50 tis
53 392.-
 pol.1121 daň z příjmů práv.osob
900 tis
895 429.-
 pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
100 tis
300 040.-
 pol.1211 daň z přidané hodnoty
1 200 tis
1 349 604.-
 pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
 
155 737.-
 pol.1337 poplatek za likvidaci KO
260 tis
235 287.-
 pol.1341 poplatek ze psů
10 tis
9 825.-
 pol.1342 poplatek za rekr.pobyt
800 tis
817 003.-
 pol.1344 poplatek ze vstupného
 
10 479.-
 pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity
200 tis
96 361.-
 pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
50 tis
35 000.-
 pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
70 tis
135 000.-
 pol.1351 odvod výtěžků z loterií
 
9 367.-
 pol.1361 správní poplatky
50 tis
57 300.-
 pol.1511 daň z nemovitostí
539 098.-
654 706.-
 pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
31 700.-
31 750.-
 pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů
8 902.-
8 278.-
 pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.
 
560 000.-
 pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
 
39 000.-
 pol.4134 převody z rozpočtových účtů
 
5 954 549.-
 pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
 
58 190.-
 pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
 
2 712 700.-
 
5 838 000.-
15 826 558.-


                    Ostatní nedaňové příjmy

 
Rozpočet
2004
Skutečnost
31.12.2003
 par.1031 pěstební činnost
50 tis
 
 par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch
 
7 297.-
 par.2212 pozemní komunikace
 
24 000.-
 par.2310 pitná voda
303 tis
363 541.-
 par.2321 stočné
70 tis
68 522.-
 par.2349 pronájem rybníka
20 tis
20 000.-
 par.3392 pronájmy KD,přijaté neinv.dary
40 tis
57 094.-
 par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary
 
30 000.-
 par.3612 nájemné -byty,služby
70 tis
78 499.-
 
 
 
 par.3631 veřejné osvětlení
  
2 432.-
 par.3632 pohřebnictví
3 tis
0.-
 par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí
 
1.056 945.-
 par.3639 pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 tis
100 513.-
 par.3639 pol.2132 pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)
307 tis
323 592.-
 par.3639 pol.2321 přijaté neinvest.dary
 
168 500.-
 par.3639 pol.2329 ostatní nedaňové příjmy
 
85 750.-
 par.3639 pol.3111 příjmy z prodeje pozemků
 
15 236.-
 par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené
 
693 591.-
 par.3639 komunální služby a územní rozvoj
397 tis
1 752 968.-
 
 
 
 par.3745 ochrana přírody a krajiny
 
21 503.-
 par.4314 sociální péče DPS
1 100 tis
1.165 942.-
 par.6171 regionální a místní správa
20 tis
115 268.-
 par.6310 úroky z účtů
20 tis
47 850.-
 Příjmy celkem
7 928 000.-
19 579 043.-

 

Výdaje v r. 2004

 
Rozpočet
2004
Skutečnost
31.12.2003
 par.1031 pěstební činnost
50 tis
 
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
10 tis
53 287.-
 par.2212 silnice
70 tis
375 252.-
 par.2221 dopravní obslužnost
62 tis
70 665.-
 par.2310 pitná voda - vodovody
220 tis
1195 539.-
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
100 tis
596 535.-
 par.2334 revitalizace říč.systémů
 
1 100.-
 par.2349 voda v zeměd.krajině
632 tis
4 107 770.-
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
260 tis
241 101.-
 par.3314 činnost knihovnická
6 tis
35 567.-
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
15 tis
12 262.-
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
60 tis
32 725.-
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
30 tis
101 709.-
 par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem, projekt sport.areál
6 270 tis
1 137 268.-
 par.3612 bytové hospodářství
20 tis
128 524.-
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
65 960.-
 par.3632 pohřebnictví
5 tis
4 708.-
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
210 tis
1 153 165.-
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
300 tis
243 968.-
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
53 tis
308 688.-
 par.374* ochrana přírody a krajiny
 
162 345.-
 par.4314 pečovatelská služba
1 380 tis
1 090 733.-
 par.5512 požární ochrana
50 tis
60 245.-
 par.6112 místní zastupitelské orgány
741 tis
670 756.-
 par.6114 volby do parl.,senátu apod.
 
7 262.-
 par.6171 činnost místní správy -provoz OU
656 tis
707 014.-
 par.6310 služby peněžních ústavů
10 tis
17 359.-
 par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
6 012 739.-
 par.6399 platby daní a poplatků
100 tis
300 040.-
 par.6402 finanční vypořádání minulých let
25 tis
9 386.-
 par.6409 nespecifikované rezervy
434 tis
 
 Celkem výdaje
11 869 000.-
17 786 439.-

| Hlavní stránka | Úvod |