Rozpočet

Schválený rozpočet na r. 2004

Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva 20.února 2004

PŘÍJMY v r.2004
         vlastní rozpočtové

 
Rozpočet
2004
Rozpočtové
změny
 Daně a poplatky
 pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
800 tis
 
 pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
800 tis
 
 pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
50 tis
 
 pol.1121 daň z příjmů práv.osob
900 tis
 
 pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
100 tis
 
 pol.1211 daň z přidané hodnoty
1 200 tis
 
 pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
 
 
 pol.1337 poplatek za likvidaci KO
260 tis
 
 pol.1341 poplatek ze psů
10 tis
 
 pol.1342 poplatek za rekr.pobyt
800 tis
 
 pol.1344 poplatek ze vstupného
 
 
 pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity
200 tis
  
 pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
50 tis
 
 pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
70 tis
 
 pol.1351 odvod výtěžků z loterií
 
 
 pol.1361 správní poplatky
50 tis
 
 pol.1511 daň z nemovitostí
539 098.-
 
 pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
31 700.-
 
 pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů
8 902.-
 
 pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.
 
 
 pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
 
 
 pol.4134 převody z rozpočtových účtů
 
 
 pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
 
 
 pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
 
 
 
5 838 000.-
 

 

 
Rozpočet
2004
Rozpočtové
změny
 Ostatní nedaňové příjmy
 par.1031 pěstební činnost
50 tis
 
 par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch
 
 
 par.2212 pozemní komunikace
 
 
 par.2310 pitná voda
303 tis
 
 par.2321 stočné
70 tis
 
 par.2349 pronájem rybníka
20 tis
 
 par.3392 pronájmy KD,přijaté neinv.dary
40 tis
 
 par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary
 
 
 par.3612 nájemné -byty,služby
70 tis
 
 
 
 
 par.3631 veřejné osvětlení
 
 
 par.3632 pohřebnictví
3 tis
  
 par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí
 
 
 par.3639 pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 tis
 
 par.3639 pol.2132 pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)
307 tis
 
 par.3639 pol.2321 přijaté neinvest.dary
 
 
 par.3639 pol.2329 ostatní nedaňové příjmy
 
 
 par.3639 pol.3111 příjmy z prodeje pozemků
 
 
 par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené
 
 
 par.3639 komunální služby a územní rozvoj
397 tis
 
 
 
 
 par.3745 ochrana přírody a krajiny
 
 
 par.4314 sociální péče DPS
1 100 tis
 
 par.6171 regionální a místní správa
20 tis
 
 par.6310 úroky z účtů
20 tis
 
 Příjmy celkem
7 928 000.-
 

Výdaje v r. 2004

 
Rozpočet
2004
Rozpočtové
změny
 par.1031 pěstební činnost
50 tis
 
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
10 tis
 
 par.2212 silnice
70 tis
 
 par.2221 dopravní obslužnost
62 tis
 
 par.2310 pitná voda - vodovody
220 tis
 
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
100 tis
 
 par.2334 revitalizace říč.systémů
 
 
 par.2349 voda v zeměd.krajině
632 tis
 
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
260 tis
 
 par.3314 činnost knihovnická
6 tis
 
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
15 tis
 
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
60 tis
  
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
30 tis
 
 par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem, projekt sport.areál
6 270 tis
 
 par.3612 bytové hospodářství
20 tis
 
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
 
 par.3632 pohřebnictví
5 tis
 
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
210 tis
 
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
300 tis
 
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
53 tis
 
 par.374* ochrana přírody a krajiny
 
 
 par.4314 pečovatelská služba
1 380 tis
 
 par.5512 požární ochrana
50 tis
 
 par.6112 místní zastupitelské orgány
741 tis
 
 par.6114 volby do parl.,senátu apod.
 
 
 par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ
656 tis
 
 par.6310 služby peněžních ústavů
10 tis
 
 par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
 
 
 par.6399 platby daní a poplatků
100 tis
 
 par.6402 finanční vypořádání minulých let
25 tis
 
 par.6409 nespecifikované rezervy
434 tis
 
 Výdaje celkem
11 869 000.-
 

 

ROZPOČET NA R. 2004

 Přebytek hosp. r.2003
4 084 000.-Kč
 
 
 Daňové příjmy r. 2004
5 930 000.-Kč
 Nedaňové příjmy
1 990 000.-Kč
 Neinvest.dotace ze st.rozp.
8 000.-Kč
 Příjmy r.2004
7 928 000.-Kč
 Celkem k dispozici
12 012 000.-Kč
   
 Plánované výdaje r. 2004
11 869 000.-Kč
 Splátka ČOV do st.rozp
143 000.-Kč
 Výdaje celkem
12 012 000.-Kč

| Hlavní stránka |