Rozpočet

ROZPOČET OBCE KARLOVICE NA ROK 2005
schválen zastupitelstvem obce 4.března 2005
PŘÍJMY
                    Vlastní rozpočtové
 
 
Návrh
rozpočtu
Schválený
rozpočet
 Daně a poplatky
 pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
900 tis
900 tis
 pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
1 000 tis
1 000 tis
 pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
60 tis
60 tis
 pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 000 tis
1 000 tis
 pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
200 tis
200 tis
 pol.1211 daň z přidané hodnoty
1 400 tis
1 400 tis
 pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
10 tis
10 tis
 pol.1337 poplatek za likvidaci KO
350 tis
350 tis
 pol.1341 poplatek ze psů
10 tis
10 tis
 pol.1342 poplatek za rekr.pobyt
700 tis
700 tis
 pol.1344 poplatek ze vstupného
5 449.-
5 449.-
 pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity
200 tis
200 tis
 pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
30 tis
30 tis
 pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
 
 
 pol.1351 odvod výtěžků z loterií
 
 
 pol.1361 správní poplatky
30 tis
30 tis
 pol.1511 daň z nemovitostí
550 tis
550 tis
 pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
 
 
 pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů
9 551.-
9 551.-
 pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.
180 tis 
180 tis 
 pol.4122 neinvestiční dotace od kraje
 
 
 pol.4122 investiční dotace od kraje
 
 
 
 
6 635 000.-
6 635 000.-


                    Ostatní nedaňové příjmy

 
 
Návrh
rozpočtu
Schválený
rozpočet
 par.1032 podpora ostatních produkčních
----
----
 par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch
----
----
 par.2310 pitná voda
50 tis
50 tis
 par.2321 stočné
70 tis
70 tis
 par.2349 pronájem rybníka
  z prodeje ost.nemovitostí
394 tis
302 tis
394 tis
302 tis
 par.3392 pronájmy KD
30 tis
30 tis
 par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.
----
----
 par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary
----
----
 par.3612 nájemné -byty,služby
125 tis
125 tis
 
 
 
 par.3613 nebytové hospodářství
                nájemné, služby
1 820 tis
1 820 tis
 par.3632 pohřebnictví
3 tis
3 tis
 par.3722 separovaný odpad
10 tis
10 tis
 
 
 
 par.4314 sociální péče, pečovatelská služ DPS
1 413 tis
1 413 tis
 par.6171 regionální a místní správa
10 tis
10 tis
 par.6310 úroky z účtů
5 tis
5 tis
 
 Příjmy celkem
10 867 000.-
10 867 000.-

 

Výdaje v r. 2005

 
Návrh
rozpočtu
Schválený
rozpočet
 par.1032 podpora ostatních produkčních
30 tis
30 tis
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
10 tis
10 tis
 par.2212 silnice
100 tis
100 tis
 par.2221 dopravní obslužnost
62 tis
62 tis
 par.2310 pitná voda - vodovody
100 tis
100 tis
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
150 tis
150 tis
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
300 tis
300 tis
 par.3314 činnost knihovnická
15 tis
15 tis
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
15 tis
15 tis
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
35 tis
35 tis
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
45 tis
45 tis
 par.3419 tělových. činnost - sport.areál Sedmihorky
3 830 tis
3 830 tis
 par.3612 bytové hospodářství
17 tis
17 tis
 par.3613 nebytové hospodářství
1 040 tis
1 040 tis
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
100 tis
 par.3632 pohřebnictví
10 tis
10 tis
 par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí
200 tis
200 tis
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
10 tis
10 tis
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
380 tis
380 tis
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
50 tis
50 tis
 par.4314 pečovatelská služba
1 280 tis
1 280 tis
 par.5512 požární ochrana
50 tis
50 tis
 par.6112 místní zastupitelské orgány
743 tis
743 tis
 par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ
795 tis
795 tis
 par.6310 služby peněžních ústavů
10 tis
10 tis
 par.6399 platby daní a poplatků
20 tis
20 tis
 par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
890 tis
890 tis
 
 Celkem výdaje
10 267 000.-
10 267 000.-

 

 Zůstatek z r.2004
653 000.-Kč
 Příjmy r. 2005
10 867 000.-Kč
 K dispozici celkem
11 520 000.-Kč
   
 Výdaje r. 2005
10 267 000.-Kč
 Splátka dlouhodobých půjček
143 000.-Kč
 Splátka úvěrů
1 110 000.-Kč
 Celkem
11 520 000.-Kč


| Hlavní stránka | Úvod |