Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2006
PŘÍJMY
                    Vlastní rozpočtové
 

Navržený rozpočet

Schválený rozpočet

Skutečnost r.2005

pol.1111
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

900 tis

900 tis

1 037 233.-

pol.1112
daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

1 500 tis

1 500 tis

1 804 925.-

pol.1113
daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

50 tis

50 tis

53 320.-

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1 000 tis

1 000 tis

1 101 280.-

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

300 tis

300 tis

303 240.-

pol.1211 daň z přidané hodnoty

1 500 tis

1 500 tis

1 731 136.-

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

40 tis

40 tis

34 822.-

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

320 tis

320 tis

301 076.5

pol.1341 poplatek ze psů

10 tis

10 tis

9 225.-

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

700 tis

700 tis

697 534.-

pol.1344 poplatek ze vstupného

    5 490.-

    5 490.-

9 700.-

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

   180 tis

   180 tis

182 168.-

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

10 tis

10 tis

24 778.-

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

935.-

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

    10 tis 

    10 tis 

29 140.-

pol.1361 správní poplatky

15 tis

15 tis

33 010.-

pol.1511 daň z nemovitostí

550 tis

550 tis

586 281.-

pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

 

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

10 510.-

10 510.-

9 551.-

pol.4116 neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.

50 tis

50 tis

208 367.-

 
 

pol.4121 neinvestiční dotace od obcí

13 000.-

pol.4122 neinvestiční dotace od kraje

24 000.-

pol.4213 invest.dotace ze  státních fondů

301 500.-

pol.4222 invest. dotace od krajů

1 355 900.-

Celkem

7 151 000.-

7 151 000.-

9 852 121.5

       

par.1032 podpora ostatních produkčních

  ---

  ---

 

par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch

  ---

  ---

6 680.-

par.2310 pitná voda

50 tis

50 tis

89 072.5

par.2321 stočné

82 tis

82 tis

67 764.-

par.2349 pronájem rybníka,
z prodeje ost.nemovitostí

197 tis
177 tis

197 tis
177 tis

394 086.-
262 666.-

par.3392 pronájmy KD,

30 tis

30 tis

32 244.-

par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.

   

10 000.-

par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary

  ---

  ---

 

par.3612 bytové hospodářství
nájemné,služby

121 tis

121 tis

123 662.-

       

par.3613 nebytové hospodářství
nájemné, služby

1 960 tis

1 960 tis

1 354 969.-

par.3632 pohřebnictví

15 tis

15 tis

120.-

par.3722 separovaný odpad

10 tis

10 tis

16 281.-

par.3745 ochrana přírody a krajina

   

64 032.-

par.4314 sociální péče,pečovatelská služ DPS

1 496 tis

1 496 tis

1 269 653.-

par.5512 požární ochrana

   

19 072.-

par.6171 regionální a místní správa

17 tis

17 tis

103 700.5

par.6310 úroky z účtů

5 tis

5 tis

1 721.-

       
     

3 815 723.-

       

Příjmy celkem v r.2006

11 311 000.-

11 311 000.-

13 667 844.-

VÝDAJE v r. 2006

Výdaje v r. 2006

Navržený rozpočet

Schválený rozpočet

Skutečnost r.2005

par.1032 podpora ostatních produkčních

10 tis

10 tis

3 660.-

       

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus

10 tis

10 tis

8 000.-

       

par.2212 silnice

898 tis

898 tis

183 557.-

       

par.2221 dopravní obslužnost  

63 tis

63 tis

62 460.-

par.2223 silniční doprava(dopravní značení)

   

46 568.-

       

par.2310 pitná voda - vodovody

230 tis

230 tis

1 668 217.-

       

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

100 tis

100 tis

153 138.-

       

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

250 tis

250 tis

239 977.-

       

par.3314 činnost knihovnická

14 tis

14 tis

8 078.-

       

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

15 tis

15 tis

9 619.-

       

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

35 tis

35 tis

6 649.-

       

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem              

45 tis

45 tis

39 436.-

       

par.3419 tělových. činnost - sport.areál Sedmihorky

3 825 tis

3 825 tis

2 821 649.-

       

par.3612 bytové hospodářství  

17 tis

17 tis

15 131.-

       

par.3613 nebytové hospodářství

1 873 tis

1 873 tis

1 345 723.-

       

par.3631 veřejné osvětlení    

100 tis

100 tis

117 865.-

       

par.3632 pohřebnictví         

20 tis

20 tis

16 216.-

       

par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí

   

7 021.-

       
par.3635 územní plánování  
300 tis
 
       

par.3639 komun.služby a územní rozvoj

20 tis

20 tis

24 050.-

       

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

350 tis

350 tis

339 295.-

       

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

115 tis

115 tis

90 114.-

       

par.4314 pečovatelská služba

1 331 tis

1 331 tis

1 306 750.-

       

par.5512 požární ochrana      

291 tis

291 tis

112 390.-

par.6112 místní zastupitelské orgány

785 tis

785 tis

705 108.-

par.6171 činnost místní správy -provoz OU                    

956 tis

956 tis

869 833.-

par.6310 služby peněžních ústavů

20 tis

20 tis

19 250.-

par.6399 platby daní a poplatků

300 tis

300 tis

303 240.-

       

par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
nespecifikované rezervy

900 tis

600 tis

 

Celkem výdaje v r. 2006

12 573 000.-

12 573 000.-

12 491 766.-


Zůstatek z r.2005

2 515 000.-Kč

Příjmy r. 2006

11 311 000.-Kč

K dispozici celkem

13 826 000.-Kč 

 

Výdaje r. 2006

12 573 000.-Kč

Splátka dlouhodobých půjček

143 000.-Kč

Splátka dlouhodobých půjček

1 110 000.-Kč

Celkem výdaje

13 826 000.-Kč

| Hlavní stránka | Úvod |