Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2010

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2009

Rozpočet
r.2010

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

1.088.000

1.000.000

pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti

    285.000

300.000

pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů

     92.000

90.000

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1.146.000

1.100.000

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

357.000

400.000

pol.1211 daň z přidané hodnoty

2.143.000

2.000.000

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

 

 

pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů

355.000

360.000

pol.1341 poplatek ze psů

10.000

10.000

pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu

756.000

700.000

pol.1344 poplatek ze vstupného

83.000

70.000

pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity

147.000

130.000

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

14.000

10.000

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

1.000

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

30.000

15.000

pol.1361 správní poplatky

17.000

15.000

pol.1511 daň z nemovitostí

664.000

1.000.000

pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

17.000

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

17.000

189.000

pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.včetně úřadu práce

189.000

100.000

pol.4122 neinvestiční dotace od krajů

173.000

10.000

pol.4134 převody z rozpočtových účtů

1.886.000

36.000

pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů

 

 

pol.4213 invest.dotace ze státních fondů

891.000

pol.4222 invest.dotace od krajů
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
pol.4216 ostatní invest.dotace

150.000

             

900.000

pol.2411 splátky půjčky od pod.- fyz.osob

35.000

 

 

 

 

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost r. 2009

Rozpočet
r. 2010

par.2143 cestovní ruch

3.000

5.000

par.2212 pozemní komunikace

 

 

par.2310 pitná voda

45.000

85.000

par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod

96.000

110.000

par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině

270.000

270.000

par.3392 pronájmy KD

41.000

40.000

par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)

140.000

167.000

par.3613 nájemné –nebytové prostory

1.290.000

1.490.000

par.3631 veřejné osvětlení

 

 

par.3632 pohřebnictví

      29.000

 3.000

par.3639 pol.3111 příjmy z prodeje pozemků a pronájmu

17.000

60.000

Par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu

83.000

80.000

par.3722 sběr a svoz KO – za pytle

23.000

20.000

par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň

12.000

par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107

1.654.000

1.820.000

par.6171 činnost místní správy

9.000

10.000

par.6310 úroky z účtů

1.000

1.000

 

 

 

/Financování      8115 zůstatek 2009 /

/   873.000/

  

/Financování      8115 zůstatek 2008/ 

/ 1.523.000/

 

 

 

 

Příjmy celkem

14.272.000

12.596.000

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2009

Rozpočet
r.2010

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus

5.000

10.000

par.2212 silnice

2.763.000

1.950.000

par.2221 dopravní obslužnost        

68.000

65.000

par.2310 pitná voda - vodovody     

26.000

60.000

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

173.000

150.000

par.1032 lesní hospodářství

  

10.000

par.2349 voda v zeměd.krajině

  

  

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

377.000

350.000

par.3314 činnost knihovnická

5.000

10.000

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

4.000

10.000

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

39.000

125.000

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem  

59.000

60.000

par.3412 sportovní zařízení v majetku obce

836.000

700.000

par.3421 využití volného času mládeže

440.000

20.000

par.3612 bytové hospodářství            

32.000

77.000

par.3613 nebytové hospodářství

1.287.000

310.000

par.3631 veřejné osvětlení            

177.000

150.000

par.3632 pohřebnictví                  

1.000

10.000

par.3635 územní plánování

222.000

 

par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky

386.000

450.000

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

570.000

570.000

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

253.000

200.000

par.4351 pečovatelská služba  DPS

1.839.000

1.800.000

par.5512 požární ochrana               

218.000

150.000

par.6112 místní zastupitelské orgány

980.000

980.000

par.6114 volby do parl.,senátu apod.

     18.000

 

par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ                                       

760.000

800.000

par.6310 služby peněžních ústavů

18.000

18.000

par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1.886.000

36.000

par.6399 platby daní a poplatků

358.000

400.000

par.6402 finanční vypořádání minulých let

6.000

20.000

par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy

 

2.878.000

/par.8124 financování-splátky dlouh.půjček/

/1.100.000/

/1.100.000/

Výdaje celkem

13.813.000
12.369.000

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2010

Zapojený zůstatek na účtech z r. 2009

873.000 ,-

Daňové příjmy r. 2010

7.200.000,-

Nedaňové příjmy

4.161.000,-

Dotace

1.235.000,-

Příjmy celkem

13.469.000,-

   

Plánované výdaje r. 2010

12.369.000,-

Splátka úvěru = 8121 financování

1.100.000,-

Výdaje celkem

13.469.000,-

| Hlavní stránka | Úvod |