Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2011

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2010

Rozpočet
r.2011

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1 092 000 Kč
1 000 000 Kč
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
113 000 Kč
100 000 Kč
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
95 000 Kč
90 000 Kč
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 156 000 Kč
1 100 000 Kč
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
360 000 Kč
400 000 Kč
pol.1211 daň z přidané hodnoty
2 420 000 Kč
2 400 000 Kč
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
165 000 Kč
50 000 Kč
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
364 000 Kč
360 000 Kč
pol.1341 poplatek ze psů
10 000 Kč
10 000 Kč
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu
694 000 Kč
700 000 Kč
pol.1344 poplatek ze vstupného
64 000 Kč
70 000 Kč
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
162 000 Kč
130 000 Kč
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
18 000 Kč
10 000 Kč
pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku          
 
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
7 000 Kč
7 000 Kč
pol.1361 správní poplatky
44 000 Kč
15 000 Kč
pol.1511 daň z nemovitostí
903 000 Kč
900 000 Kč
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
46 000 Kč
4 000 Kč
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
189 000 Kč
147 000 Kč
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
331 000 Kč
100 000 Kč
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
20 000 Kč
              
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
1 637 000 Kč
36 000 Kč
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů    
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
761 000 Kč
 
pol.4222 invest.dotace od krajů          
              
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
3 000 Kč
 
pol.4216 ostatní invest.dotace                  
pol.2411 splátky půjčky od pod.-fyz.osob          
 
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2010

Rozpočet
r. 2011

par.2143 cestovní ruch
3 000 Kč
3 000 Kč
par.2212 pozemní komunikace  
72 000 Kč
par.2310 pitná voda
87 000 Kč
60 000 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
91 000 Kč
120 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině
270 000 Kč
270 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
57 000 Kč
50 000 Kč
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)
171 000 Kč
170 000 Kč
par.3613 nájemné –nebytové prostory
1 128 000 Kč
1 200 000 Kč
par.3421 volnočasové aktivity mládeže
1 000 Kč
1 000 Kč
par.3632 pohřebnictví
1 000 Kč
3 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
42 000 Kč
30 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
95 000 Kč
80 000 Kč
par.3722 sběr a svoz KO – za pytle
18 000 Kč
20 000 Kč
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
19 000 Kč
 
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
1 964 000 Kč
1 820 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
2 000 Kč
5 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
1 000 Kč
1 000 Kč
Par.5512 požární ochrana
5 000 Kč
 
     

Příjmy celkem

14 609 000 Kč
11 534 000 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2010

Rozpočet
r.2011

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
8 000 Kč
10 000 Kč
par.2212 silnice
2 112 000 Kč
285 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
64 000 Kč
65 000 Kč
par.2310 pitná voda - vodovody 
106 000 Kč
200 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
339 000 Kč
270 000 Kč
par.1032 lesní hospodářství  
 
par.2349 voda v zeměd.krajině    
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
348 000 Kč
350 000 Kč
par.3314 činnost knihovnická
7 000 Kč
10 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
4 000 Kč
10 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
87 000 Kč
20 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
47 000 Kč
50 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
1 411 000 Kč
600 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
22 000 Kč
5 000 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
51 000 Kč
200 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
1 288 000 Kč
774 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
127 000 Kč
150 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
2 000 Kč
10 000 Kč
par.5269 krizové stavy – povodně
50 000 Kč
 
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky 
770 000 Kč
420 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
582 000 Kč
600 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
243 000 Kč
200 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
1 847 000 Kč
1 800 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
166 000 Kč
150 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
982 000 Kč
913 000 Kč
par.6114 volby do parl.,senátu apod. 
16 000 Kč
 
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ 
774 000 Kč
800 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
21 000 Kč
20 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
1 637 000 Kč
36 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
358 000 Kč
400 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
27 000 Kč
15 000 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
 
2 924 000 Kč
Par.6115 volby do zastupitelstev USC
15 000 Kč
 
     

Výdaje celkem

13 511 000 Kč
11 287 000 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2011

zapojený zůstatek na účtech z r. 2010 / tj. Pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
863 000 Kč
daňové příjmy
7 378 000 Kč
nedaňové příjmy
3 905 000 Kč
dotace
251 000 Kč
příjmy   c e l k e m
12 397 000 Kč
   
   
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
11 287 000 Kč
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 110 000 Kč
výdaje   c e l k e m
12 397 000 Kč

| Hlavní stránka | Úvod |