Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2016

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2015

Rozpočet
r.2016

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1 407 228 Kč
1 400 000 Kč
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
43 425 Kč
50 000 Kč
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
179 013 Kč
180 000 Kč
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
1 662 610 Kč
1 700 000 Kč
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
691 980 Kč
700 000 Kč
pol.1211 daň z přidané hodnoty
3 283 635 Kč
3 300 000 Kč
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
6 419 Kč
5 000 Kč
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
417 297 Kč
417 297 Kč
pol.1341 poplatek ze psů
10 045 Kč
10 000 Kč
pol.1342 poplatek z rekreačního pobytu
866 308 Kč
800 000 Kč
pol.1344 poplatek ze vstupného
88 117 Kč
80 000 Kč
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
158 192 Kč
160 000 Kč
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
0 Kč
0 Kč
pol.1355 odvod z výher.hrac.přístrojů
54 003 Kč
50 000 Kč
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
28 115 Kč
30 000 Kč
pol.1361 správní poplatky
15 740 Kč
15 000 Kč
pol.1511 daň z nemovitostí
1 057 399 Kč
1 000 000 Kč
pol.4113 neinvest.přijaté dotace ze státních fondů
300 000 Kč
0 Kč
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
132 800 Kč
138 000 Kč
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
417 646 Kč
400 000 Kč
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
43 055 Kč
0 Kč
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
35 000 Kč
30 000 Kč
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů
0 Kč
0 Kč
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
3 467 438 Kč
0 Kč
pol.4222 invest.dotace od krajů
0 Kč
0 Kč
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
0 Kč
0 Kč
pol.4216 ostatní invest.dotace 
1 657 077 Kč
0 Kč
pol.2459 splátky půjčky od ost.    /HS/
0 Kč
0 Kč
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2015

Rozpočet
r. 2016

par.2143 cestovní ruch
0 Kč
0 Kč
par.2212 pozemní komunikace
505 000 Kč
0 Kč
par.2310 pitná voda
92 915 Kč
77 590 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
127 403 Kč
120 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka, voda v zem.krajině
280 377 Kč
280 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
50 000 Kč
50 000 Kč
par.3612 nájemné -byty, služby (čp.47,12)
192 202 Kč
192 202 Kč
par.3613 nájemné – nebytové prostory
1 192 270 Kč
1 192 270 Kč
Par.3421 volnočasové aktivity mládeže
0 Kč
0 Kč
par.3632 pohřebnictví
4 860 Kč
5 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
37 500 Kč
20 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
110 446 Kč
110 446 Kč
Par.3633 plynofikace
8 640 Kč
8 640 Kč
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
22 000 Kč
20 000 Kč
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
2 048 623 Kč
2 000 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
2 673 Kč
3 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
872 Kč
800 Kč
par.3314 knihovna                                                                                         
750 Kč
500 Kč
     
Příjmy celkem 
20 699 073 Kč
14 545 745 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2015

Rozpočet
r.2016

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
26 000 Kč
30 000 Kč
par.2212 silnice
1 160 425 Kč
1 750 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
66 420 Kč
66 420 Kč
par.2310 pitná voda - vodovody 
366 988 Kč
2 400 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
212 544 Kč
1 000 000 Kč
par.2219 ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky
5 417 050 Kč
50 000 Kč
par.2333 vodní toky
175 071 Kč
10 000 Kč
par.3111 Mateřské školy
0 Kč
700 000 Kč
par.3314 činnost knihovnická
9 635 Kč
20 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
17 797 Kč
20 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury, provoz KD,…
40 442 Kč
40 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
74 836 Kč
80 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
316 935 Kč
440 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
0 Kč
0 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
63 832 Kč
50 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
2 670 006 Kč
700 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
144 859 Kč
150 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
9 598 Kč
10 000 Kč
par.5212 ochrana obyvatelstva
0 Kč
5 000 Kč
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky 
706 998 Kč
750 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
635 406 Kč
700 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
115 983 Kč
120 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
1 945 902 Kč
2 000 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
195 411 Kč
200 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
1 253 651 Kč
1 100 000 Kč
Par.6115 volby do kraj.úřadů  a  par.6118 volby prezidenta 2013
0 Kč
10 000 Kč
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ 
730 812 Kč
900 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
18 489 Kč
20 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
30 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
765 804 Kč
800 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
9 354 Kč
0 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
0 Kč
1 297 033 Kč
par.3633 inžen.sítě-plynofikace
220 712 Kč
0 Kč
par.3723 sběr bio odpadu
363 115 Kč
100 000 Kč
rezerva TATRA
 
1 000 000 Kč
     

Výdaje celkem

17 734 075 Kč
16 548 453 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2016

zapojený zůstatek na účtech z r. 2015 / tj. pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
3 112 708 Kč
 
 
příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
14 407 745 Kč
dotace
138 000 Kč
příjmy   c e l k e m
14 545 745 Kč
 
 
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
Výdaje celkem
16 548 453 Kč
 
 
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 110 000 Kč

| Hlavní stránka | Úvod |