Obecně závazné vyhlášky

Platné obecně závazné vyhlášky obce Karlovic

   
2/2017 - o nočním klidu
1/2017 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
2/2016 - o nočním klidu zrušená
1/2016 - o užívání plakátovacích ploch
2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Karlovice

1/2015 - o poplatku za komunální odpad
5/2014 - o poplatku za komunální odpad vznikající na území Obce Karlovice zrušená
4/2014 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice zrušená
3/2014 - zrušovací vyhláška
2/2012 - o poplatku za komunální odpad zrušená
1/2012 o místním poplatku ze psů
6/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
5/2011 - o poplatku za komunální odpad
4/2011 - o místním poplatku ze psů zrušená
3/2011 -

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

2/2011 - o místním poplatku za vstupného
1/2011 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
1/2010
- o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností zrušená
2/2009 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice zrušená
1/2009 - o poplatku za komunální odpad zrušená
2/2007 - o poplatku za komunální odpad zrušená
1/2007 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem zrušená
2/2006 - o čistotě obce
1/2006 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a ze staveb
4/2004 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zrušená
3/2004 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace zrušená
2/2004
- o místním poplatku ze psů
1/2004
- Nařízení o zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší
1/2004
- požární řád obce
7/2003
- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství      NOVELIZOVÁNA zrušená
6/2003
- o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj zrušená
5/2003
- o místním poplatku ze vstupného zrušená
4/2003
- o místním poplatku z ubytovací kapacity zrušená
3/2003
- o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zrušená
2/2003
- o místním poplatku ze psů zrušená
1/2003
- o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace      NOVELIZOVÁNA
2/2001
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zrušená
1/2001
- o nakládání s komunálním a stavebním odpadem zrušená
3/1994
- o čistotě obce zrušená
3/1994 - o čistotě obce zrušená

| Hlavní stránka |