Společenský život v obci

 

Na kulturním a společenském životě v obci se vedle OÚ podílí řada organizací.

  - Sbor dobrovolných hasičů Karlovice (založen 3.12.1922), dnes má 43 členů; 30.dubna pravidelně pořádá pálení čarodějnic se zábavou. V r.2002 u příležitosti 80.letého výročí založení sboru zorganizovali jeho členové zdařilou okrskovou soutěž. Družstva mužů i žen úspěšně reprezentují obec v soutěžích požárního sportu.

  - Český červený kříž, jehož 65 členů, se vedle své základní činnosti, která se zaměřuje především na pomoc starším spoluobčanům, podílí na pořádání poutních a posvícenských zábav, při kterých se snaží uchovat místní zvyklosti. Zábavy mají charakter sousedských posezení.

 - Myslivecké sdružení Bažantnice má 23 členů. K základní činnosti, chovu a pěstování drobné zvěře v honitbě, přidávají nimrodi každoročně Hubertskou zábavu, s tradiční mysliveckou kuchyní a bohatou tombolou.

  - TJ Sedmihorky je nástupce TJ Sokol Karlovice založené r.1919. V současné době je její činnost směřována především na kopanou. Družstvo fotbalistů FK Sedmihorky úspěšně bojuje v DIVIZI C, mládežnická družstva v krajských a okresních soutěžích.

  - TJ Sedmihorky, ŠSK Středisko volného času Turnov a OÚ Karlovice pořádají každoročně Lesní běh skalním městem. V r.1999 byl již 14.ročník zařazen do seriálu Pohár běžce Českého ráje žactva a mužů. Pořadatelé přivítali na startu celkem 258 běžců v sedmnácti kategoriích.

  - OÚ pořádá každoročně vlastivědné zájezdy pro důchodce a pro děti. Vedle toho organizuje vícedenní turisticky zaměřené zájezdy (v posledních letech Vysoké Tatry, Slovenský Ráj, Šumava, Alpy, Norsko, Itálie).

  - Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná při své činnosti s blahopřáním na jubilanty. Těm nejstarším jsou blahopřání, dárkový balíček a květiny předávány osobně. S velkou slávou jsou mezi nové občany obce vítáni novorozenci.

Do společenského života se aktivně zapojují i občané. V r.1994 například občané osady Svatoňovice uspořádali sbírku peněz a s pomocí OÚ pořídili nový zvon pro zvoničku své hasičské zbrojnice. Tento zvon byl vysvěcen a slavnostně zavěšen. Po 52 letech tak nahradil svého předchůdce, který byl v r.1942 zabrán pro válečné účely. V novém zvonu bije srdce z toho původního, které se podařilo před půl stoletím zachránit.

Práce s mládeží

Přáslavická škola, kterou písemné prameny připomínají již v r.1703 byla z rozhodnutí školského úřadu zrušena v r.1977. Nepřísluší nám posuzovat koncepci školství, ale v absenci školního zařízení na území obce spatřujeme základní problém života mládeže u nás. Tím, že děti dojíždějí do několika sousedních obcí, je jejich volný čas omezen a roztříštěn. Děti ve školách nacházejí nové kolektivy a kamarády, ale stává se, že v obci se vzájemně neznají ani vrstevníci. Také mimoškolní činnost je směřována do míst, kde děti plní základní školní docházku.

Prostory kulturního domu v Přáslavicích jsou o letních prázdninách využívány jako základna dětských táborů.

| Hlavní stránka |