Karlovice v číslech

Rozloha katastru obce KARLOVICE : 1 020 ha

Počet obyvatel a věková struktura

Rok 2016 (k 1.1.)
Věková struktura
Počet obyvatel
Počet mužů
Počet žen
0 - 15
16 - 59
60 a více
755
387
368
105
423
227
Průměrný věk obyvatele je 44,1271 roků

Počet domů a chat

Trvale obydlených domů : 175

Objektů individuální rekreace : 97

Počet trvale žijících obyvatel v jednotlivých osadách obce Karlovice (k 1.1.)

Osada
1869
1900
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Karlovice
168
150
129
98
70
103
69
54
42
44
43
49
51
52
61
49
51
52
51
54
Radvánovice
151
155
190
192
218
223
243
306
367
368
362
361
374
374
364
360
373
361
371
376
Roudný
240
238
222
187
178
139
115
85
81
89
91
91
91
91
93
93
84
81
82
81
Svatoňovice
192
208
179
97
103
81
58
56
57
60
58
64
64
66
69
68
69
72
75
76
Sedmihorky *
191
184
309
272
180
174
181
161
151
146
150
144
150
148
152
150
158
150
160
164
celkem
942
935
1029
846
749
720
666
662
698
707
704
709
730
731
729
720
735
716
759
751
 
* Osada Sedmihorky - dříve Nová Ves
· Nejvyšší a nejnižší počet obyvatel v jednotlivých osadách
 
Osada
První písemná zpráva o osadě
Průměrná nadmořská výška
Karlovice
r. 1543
284
Radvánovice
r. 1543
294
Roudný
r. 1398
333
Svatoňovice
r. 1543
321
Sedmihorky
r. 1413
269

Osada Nová Ves - Sedmihorky

Osada Nová Ves byly k obci Karlovice přidělena 1.ledna 1952, do tohoto data byla nedílnou součástí obce Mašov.
Obci Karlovice přidělením osady Sedmihorky přibylo 191 osob, 55 domovních čísel a 558 ha výměry pozemků. Obec má výměru 1 020 ha.

Dnem 1.ledna 1966 byla povolena změna názvu osady Nová Ves na Sedmihorky a to na odůvodněnou žádost MNV v Karlovicích.
Dnem 1.července 1966 byly přejmenovány Sedmihorky (původní lokalita a několik budov lázní Sedmihorky) na Lázně Sedmihorky. Důvodem bylo odlišení od nově přejmenované osady Sedmihorky.

| Hlavní stránka |