Atrakcje w okolicy gminy

Kościół pw. św. Jerzego w Přáslavicach
Kościół pw. św. Jerzego założono w XIV wieku we wsi Přáslavice, o której jako dzielnicy Karlovic wspomina Sommer. Drewniana dzwonnica z dzwonami na pedały została zburzona w 1850 roku, gdy zbudowano kamienną wieżę kościoła. W 1871 roku łamane sklepienie kościoła podbudowano prostym drewnianym stropem. W wieży są stare dzwony z umieszczoną na nich datą 1707 i płaskorzeźbami św. Jerzego i Maryi Panny oraz herbami szlachty ze Smiřic i Wallensteinów. W 1999 roku kościół wyremontowano i ozdobiono odświętną iluminacją obiektu.

Arboretum Bukovina – dawny park zamkowy założony w latach 1860-62 przez ówczesnego właściciela posiadłości hruboskalskiej, L. Aehrenthalema, przy fachowej pomocy leśnika Leopolda Angra. Główną część arboretum, o powierzchni 2,73 ha, stanowi zbiór 54 gatunków drzew pochodzących przeważnie z Ameryki Północnej.

Bažantník – rezerwat przyrody o powierzchni 14,1 ha ustanowiony w 1998 roku w celu ochrony fragmentu dąbrowy, starych lip i przylegających do nich olszyn oraz mokradeł okalających staw o tej samej nazwie. Rezerwat przyrody obejmuje także wilgotne łąki, na których występuje kukułka szerokolistna. W dąbrowie występują najpotężniejsze na terenie Parku Krajobrazowego Czeski Raj [CHKO Český ráj] okazy dębu szypułkowego. Starodrzew jest doskonałym środowiskiem dla niektórych zwierząt, będąc dla nich źródłem pożywienia lub schronieniem.

Hruboskalsko – rezerwat przyrody o powierzchni 219,2 ha rozciągający się na terenie gmin Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice i Turnov obejmuje centralną część miasta skalnego Hruboskalsko. Ważnymi formacjami skalnymi są przykładowo: Maják, Kapelník, Dračí skály. Obszar ten obejmuje zachowane fragmenty borów reliktowych i stanowi najcenniejsze i najlepiej ukształtowane miasto skalne charakterystyczne dla obszaru Czeskiego Raju. Cenne jest także pod względem botanicznym i zoologicznym.

 

| Hlavní stránka |