Letní turistické autobusy

Historie letních turistických autobusů v Českém ráji


Letní turistické autobusy na interaktivní mapě

Na uživatele regionálního internetového vyhledávače ubytování NASCESKYRAJ.CZ čeká prázdninový dárek v podobě interaktivních map turistických autobusů v Českém ráji.

Na interaktivní mapě (http://www.nasceskyraj.cz/page/bus.aspx) jsou barevně vyznačeny trasy jednotlivých autobusových linek. Pokud si uživatel na vybranou trasu klikne myší, objeví se v malém okně jízdní řád, tip na výlet i možné výletní cíle v okolí trasy. Díky tomu je hledání v multimediálním jízdním řádu skutečně zábavné.

Jako již v letech předcházejících obce v regionu Český ráj ve spolupráci s ČSAD Semily a Dopravním podnikem Knežmost provozují oblíbené letní turistické autobusy. Trasy „Sezónních turistických autobusů“ spojují nejkrásnější místa Českého ráje a zároveň zajišťují i přepravu kol. Autobusy navazují na vybrané spoje českých drah a dálkových autobusových linek.

Kontakt:
Milan Dědek
Region manager
info@nasceskyraj.cz
http://www.nasceskyraj.cz
602 739 123

Odkazy:
Mapa turistických autobusů http://www.nasceskyraj.cz/page/bus.aspx
Mikroregion Český ráj http://www.craj.cz
ČSAD Semily http://www.csadsm.cz/
Dopravní podnik Kněžmost http://www.knezmost.cz/organizace2.asp


Závěrečná zpráva r.2008

Podklady poskytli:                                      Zpracovatel:                             
Ing. Jaroslav Semler - ČSAD Semily a.s.                     Luděk Láska, Vyskeř 101
Ing. Adam Pospíšil - ČSAD Kněžmost s.r.o.            512 64 Vyskeř
Jarmila Lásková - Soldátová                                       IČ: 428 99 818                      

Obsah

1 - Úvod
2 – Účastníci projektu
3 – Organizace projektu
4 – Propagace
5 – Základní údaje o trasách provozovaných v roce 2008
6 – Analýza provozu
6.1. – Základní údaje a parametry linek
6.1.1.-Organizace linek a provozovatelé
6.1.2.- Období provozu
6.2. – Vytíženost linek a zastávek
7 – Finanční vyhodnocení
7.1. – Výdaje zahrnuté v projektu
7.2. – Příjmy zahrnuté v projektu
7.3. – Závěr finančního vyhodnocení
8 – Závěr

Přílohy

Příloha č.1 -  Propagace – Kapesní jízdní řády
Příloha č.2 – Propagace – Plakát s jízdními řády
Příloha č.3 – Propagace – Tipy na výlet
Příloha č.4 – Propagace – Označení autobusů magnetickými fóliemi
Příloha č.5 – Propagace – Označení zadních skel dálkových autobusů
Příloha č.6 – Přehled vytíženosti linek
Příloha č.7 – Přehled vytíženosti zastávek

Úvod

Nositelem projektu „Letní turistické autobusy Český ráj 2008“ je již devátým rokem Mikroregion Český ráj. Stejně jako v minulých letech, tak i pro letošní rok, byla nutná spolupráce s městy a obcemi regionu, krajskými úřady v dotčeném území, dopravci zajišťující provoz turistických linek a hlavně s informačními středisky v území, ale i mimo území k pravidelnému zajišťování propagace, informování a poskytování tiskových materiálů vydaných k projektu Letních turistických autobusů (dále jen LTA).
V letošním roce došlo k několika změnám. Jedná se o zrušení oranžové linky mezi městy Semily a Železným Brodem z důvodu nezájmu a odmítnutí podílet se na nákladech Města Železný Brod a zrušení části linky zelené vedoucí z Kopidlna do Mladé Boleslavi ze stejného důvodu nezájmu Města Kopidlno, Libáně a obce Dětenice.
Nově byla upravena zelená linka, která vedla z Mladé Boleslavi do Kněžmosta a dále přes Drhleny, Dobšín, Libošovice do Pleskot na křižovatku a místo jako loni na Vyskeř jela zelená linka okolo Věžického rybníka, rekreačního zařízení s adrenalinovou dráhou Čertoryje přes Krčkovice na Hrubou Skálu, Sedmihorky, Volavec, Lestkov na Kozákov a končila v Semilech. Ze Semil se vracela stejnou trasou zpět do Mladé Boleslavi.
Sezóna LTA začala o Státním svátku 1.5. již tradičně červenou linkou. Ostatní podle zvyku z předešlých let,  - od 31.5. (víkendy) a naplno o letních prázdninách (denně mimo pondělí, respektive středa neděle a svátky). Ukončení provozu LTA 2008 bylo opět červenou linkou o víkendu 14.9.2008.
Celkem bylo turistickými autobusy na všech letos pěti linkách najeto 48 000 km (což je o 2 147 km méně než v r. 2007). Autobusy přepravily za sezónu 18 371 cestujících a 931 kol (o 1 922 cestujících a 127 kol méně než v roce 2007) to v poníženém množství ujetých km a přepravených osob na 1 km činí - 0,02 přepravené osoby na 1 km.

V letošním roce byla realizována propagace turistických autobusů formou fyzického označení autobusů magnetickými fóliemi (označení v barvě linky), vylepenou reklamou na zadní sklo dálkových autobusů (pravidelná dálková linka do Prahy, do Jihlavy, a Vandsdorfu), tištěnými plakáty s jízdními řády (v nové grafice kopírující jednotný styl tiskovin v turistickém regionu Český ráj), vytištěnými kapesními jízdními řády (v novém formátu 3/3 A4 a také nové grafice kopírující jednotný styl tiskovin v turistickém regionu Český ráj) a zhotoveným letákem – tipy na 2 pěší výlety ve formátu 3/3 A4 (ve stejné grafice jako plakát a kapesní  jízdní řády). Poslední částí propagace (mimo zpráv do novin a rozhlasu) bylo zpracování krátké televizní upoutávky, která byla vysílána ve městech s kabelovou televizí v blízkém i vzdálenějším okolí. Tento televizní šot byl s různými pauzami v jednotlivých redakcích vysílán po celou dobu provozu LTA.

Účastníci projektu

Nositel projektu:
Mikroregion Český ráj, zastoupený předsedkyní svazku paní Vlastou Špačkovou.
Zúčastněná města a obce:
Bylo osloveno celkem 32 měst a obcí v území obsluhovaném LTA.
Aktivně se do projektu zapojilo 31 měst a obcí :
města Bakov nad Jizerou, Jičín, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Rovensko pod Troskami, Semily, Sobotka, Turnov
a obce Boseň,  Branžež, Holín, Hrubá Skála, Chuchelna, Jinolice, Kacanovy, Karlovice, Kněžmost, Koberovy, Libošovice, Libuň, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Mladějov, Olešnice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Troskovice, Újezd pod Troskami, Všeň, Vyskeř a Záhoří.
Obec Holín projekt bez udání důvodu odmítla, byť linky LTA (3) přes její území vedly a autobusy jezdily dle jízdního řádu. Celková výše ztráty podílu z této obce činí 3 tisíce korun.
Dopravci:
ČSAD Semily a.s. (trasa I – III. a V.)
Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. (trasa VI.)
Technická a organizační příprava, propagace
Luděk Láska, Jarmila Lásková Soldátová, Mgr. Jan Petera, infocentra v regionu, Mikroregion Český ráj, ČSAD Semily a.s., DP Kněžmost s.r.o., a další.

Organizace projektu

Nositelem a organizátorem projektu byl stejně jako v minulých letech Mikroregion Český ráj. Smluvně byla zajištěna organizace, koordinace včetně výroby propagačních materiálů a činnosti související s provozem a kontrolou projektu LTA.
Na financování propagace a ztrát provozu se podílely města a obce dle předem dohodnuté kalkulace .
V letošním roce byl projekt opět zahrnut do tzv. základní dopravní obslužnosti v Libereckém kraji a byl podpořen  z prostředků Libereckého kraje úhradou  100%  provozní ztráty. Kraj Královéhradecký přispěl formou grantu a Středočeský  kraj zahrnul část obou spojů také do  základní dopravní obslužnosti a provozní ztrátu zelené linky na svém území (VI. a V.) hradil.

Propagace

Pro turistickou sezónu 2008 bylo celkem bylo vydáno 21 200 kusů propagačních materiálů. Náklady na propagační materiály byly pokryty z větší části z grantu Královéhradeckého kraje, Magistrátem města Mladá Boleslav a spoluúčastí měst a obcí zapojených do projektu.
Kapesní jízdní řády – vyrobeno 10.000 kusů v novém formátu 3/3 A4 a také nové grafice kopírující jednotný styl tiskovin v turistickém regionu Český ráj Tyto byly dány k distribuci hlavně dopravcům, infocentrům, drobným provozovnám smíšeného zboží, hrady a zámky a část byla předána starostům obcí k rozdělení v území. (viz.příloha č.1)
Plakát turistických autobusů –vyrobeno 1 200 kusů. Tradiční obsah, nová grafika sjednocená s grafikou používanou na veškeré tiskové propagační materiály v Regionu Český ráj – mapa území provozu jednotlivých linek, jízdní řády. Určen zejména na zastávky a informační tabule. Distribuci zajišťovali starostové jednotlivých obcí, informační centra a dopravci. Opakovaný rozvoz v území obsluhovaném LTA a kontrolu prováděl koordinátor Luděk Láska. (viz příloha č. 2)

Tipy na výlety – vyrobeno 10.000 kusů ve verzi pro pěší turistiku s využitím LTA.
Turistické autobusy Český ráj tipy na pěší výlety – dvě doporučené trasy pro pěší turisty v území Českého ráje s využitím žluté a hnědé, případně červené linky LTA v území s popisem zajímavostí včetně informační mapky.(viz.příloha 3)

Označení autobusů magnetickými fóliemi (označení v barvě linky), bylo vyrobeno 9 kusů barevných magnetických folií o velikosti 0,6 x 2 m a 1 ks 0,5 x 2 m. Celkem tedy 10 kusů. (viz.příloha 4)

Označení zadních skel dálkových autobusů – byly vyrobeny 3 kusy samolepící folie s upoutávkou LTA (reklamou) o ploše 2,2 x 0,9 m, které celou sezónu vozily na zadním skle dálkové autobusy.(viz.příloha 5)

Televizní upoutávka do regionálních televizí v blízkém i vzdálenějším okolí. Bylo vyrobeno 9 kusů DVD, které byly prostřednictvím místostarosty Turnova p. Aleše Hozdeckého a zpracovatele šotu p. Kubíka ze soukromé redakce TV v Semilech distribuovány do okolních měst. (viz.příloha 6)

Základní údaje o trasách provozovaných v roce 2008

 V systému Turistických autobusů došlo v roce 2008 ke zrušení oranžové linky (z důvodu nezájmu Města Železný Brod) a zkráceny zelená linka o úsek z Kopidlna do Mladé Boleslavi (také z důvodu nezájmu o projekt měst a obce Kopidlno, Libáň, Dětenice). Tato zelená linka tudíž vyjížděla z Mladé Boleslavi a místo ukončení na Vyskři, linka pokračovala až do Semil odkud po stejné trase jela zpět. Bylo provozováno pět linek 2 dopravci ČSAD a.s. Semily a Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.

Trasa č. 1 – červená

Turnov – Vyskeř – Hrubá Skála – Újezd pod Troskami – Libuň – Prachov – Holín – Jičín a zpět

Číslo linky

670001

Délka linky

44 km

Počet spojů celkem

312

Počet ujetých km celkem

13 728 km

Provoz

1.5. – 14.9. sobota , neděle a svátek
1.7. – 31.8. úterý až pátek, jel také 2.5. a 9.5.

Počet přepravených osob

7 645  (-247 proti r. 2007)

Počet přepravených kol

   183  (  -74 proti r. 2007)

Přepravce

ČSAD Semily a.s.


Trasa č. 2 – žlutá

Jičín – Jinolice – Mladějov – Sobotka – Vyskeř – Všeň - Turnov - Sedmihorky - Hrubá Skála - Vyskeř - Sobotka - Mladějov – Jinolice – Jičín

Číslo linky

630002

Délka linky

45 km

Počet spojů celkem

256

Počet ujetých km celkem

11 776

Provoz

31.5. –31.8. sobota a neděle a svátek
1.7. – 31.8.  úterý až pátek

Počet přepravených osob

4 489 (-884 proti r. 2007)

Počet přepravených kol

   174 (  -46 proti r. 2007)

Přepravce

ČSAD Semily a.s.


Trasa č.3 - modrá

Jičín – Holín – Prachov – Rovensko p. Tr. – Kozákov – Koberovy – Malá Skála – Turnov a zpět

Číslo linky

630003

Délka linky

61 km

Počet spojů celkem

92

Počet ujetých km celkem

5 612

Provoz

31.5. –31.8. sobota
1.7. – 31.8.  středa a svátek

Počet přepravených osob

1 752  (-209 proti r. 2007)

Počet přepravených kol

    382 (  -54 proti r. 2007)

Přepravce

ČSAD Semily a.s.


Trasa č. 4 – hnědá

Mnichovo Hradiště - Kněžmost - Sobotka

Číslo linky

260626

Délka

24 km

Počet spojů celkem

365

Počet ujetých km celkem

7 196

Provoz

31.5. – 31.8.  sobota , neděle a svátek
1.7. – 31.8.   úterý až pátek

Počet přepravených osob

3 267  (+385 proti r. 2007)

Počet přepravených kol

     75  (  +17 proti r. 2007)

Přepravce

Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.


Trasa č. 5 – zelená

Mladá Boleslav –  Bakov n. J. - Kněžmost – Dobšín – Libošovice – Pleskotský mlýn – Krčkovice – Hrubá Skála – Karlovice – Radostná p. K. – Kozákov – Semily – a zpět

Číslo linky

630005

Délka linky

102 km

Počet spojů celkem

92

Počet ujetých km celkem

5 612

Provoz

31.5. – 31.8.   sobota , neděle   a svátek

Počet přepravených osob

1 218 (-268 proti r. 2007)

Počet přepravených kol

    117 (+83 proti r. 2007)

Přepravce

ČSAD Semily a.s.

6. Analýza provozu

6.1. Základní údaje a parametry linek

6.1.1. Organizace linek a provozovatelé

V sezoně 2008 bylo provozováno 5 linek. Pět z nich zajišťoval dopravce ČSAD Semily a.s. (linky 1- 3 a 5 ), jednu Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. (linka 4 - převážně na území Královéhradeckého kraje).
Celkem projelo v území 1 137 spojů, což je o 123 spojů méně než v roce předcházejícím. K ponížení počtu spojů došlo díky zrušené oranžové lince.
V roce 2008 pokračovala spolupráce s ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., kde linka „cyklobusu“ Jablonec n.N. - Turnov (č.530210) v Turnově volně navazuje na turistické autobusy .Tato linka není součástí systému turistických autobusů Český ráj 2008 a není proto součástí vyhodnocení. Je však zmíněna na některých propagačních materiálech (jízdní řád je součástí JŘ na plakátu i v kapesním JŘ a v Turnově je zajištěna časová návaznost na turistické autobusy Český ráj 2008 v zastávce Turnov, žel. stanice.
Zrušením oranžové linky bylo zrušeno i napojení na krkonošské linky turistických autobusů.
Stejně jako v minulých letech i letošní provoz jasně ukazuje na to, že linky jsou využívány nejenom turisty a cykloturisty, ale také místními obyvateli, kterým spoje doplňují základní dopravní obslužnost. Přesto se na vytíženosti podepsalo opět špatné počasí. V letošním roce byl červenec díky počasí úplně kritický.

6.1.2. Období provozu

Období provozu linek zůstalo v podstatě zachováno, hlavní sezona v období měsíců července a srpna, vedlejší sezóna ( provoz o víkendech) v měsíci červnu a pouze u linky č.1  červené byl víkendový provoz zahájen již počátkem května (státní svátek) a ukončen druhý týden v září.

6.2. Vytíženost linek a zastávek

Celkový přehled  zastávek ( pouze od provozovatele ČSAD Semily) a jejich vytíženost po jednotlivých linkách.  (viz. příloha č.7)

Linka č. 1 - červená
provozovatel: ČSAD Semily, a.s., středisko Turnov
trasa: Turnov,žel.st. – Vyskeř - Hrubá Skála – Prachov - Jičín,aut.st. a zpět.
                                                               2008                       2007                      2006
počet přepravených cestujících :           7 645                        7 892                     8.058
počet přepravených kol:                          183                           257                        151
náklady na provoz linky :                  415 135 Kč              394 740,- Kč         362.232,-Kč
provozní ztráta :                               303 144 Kč              274 393,- Kč         251.514.- Kč
provozní ztráta v HK kraji:               137 793 Kč              121 239,- Kč         111.134,- Kč
provozní ztráta v LBC kraji:             165 351 Kč              153 144,- Kč         140.380,- Kč
celkem ujetých kilometrů :                  13 728                      14 620                   13.416

Vytíženost linky a jejích zastávek

Linka č. 1 (červená) je páteří systému turistických autobusů Český ráj. Na jejím vedení se nic neměnilo a stejně jako loni i letos vede kolem nejpřitažlivějších míst Českého ráje. Začátek provozu byl 1. Května o státním svátku. V měsících květen, červen a září jezdila linka pouze o víkendu a ve svátek, včetně 2. a 9. 5.  Prázdninový provoz (červenec, srpen) pak byla v provozu od úterý do neděle. Poslední spoj jel 14.9.2008.
Na trase této linky nebyly v letošním roce provedeny žádné změny, linka začínala v Turnově a vedla přes Kacanovy do Vyskře kolem atraktivní oblasti Hrubé Skály a Trosek do Újezdu pod Troskami a přes Březku a Prachov do Jičína a zpět. Autobusová linka směrově kopíruje trasu turistické Zlaté stezky Českého ráje, která vede kolem řady turistických zajímavostí, především Hruboskalským skalním městem, okolo Trosek a Prachovských skal. Na lince jezdily v sezóně 2008 dva spoje denně. Ranní a odpolední Turnov – Jičín a zpět. Na linku bylo možné nastoupit v Turnově z turistického autobusu od Jablonce n. Nisou a přestoupit ve Vyskři na linku č. 2 (žlutou) , na Hrubé Skále – Stávku na linku č. 5 (zelenou).
Nejvyšší vytíženost vykazují jak na nástupu, tak na výstupu zastávky Jičín aut.nádr., hned po něm následuje Turnov žel.st..Dalšími významnými nástupními a výstupními stanicemi jsou Hrubá Skála, Holín a Vyskeř.
Celkově se dá říci, že tato linka je v celém systému stabilní, byť letos došlo z důvodu špatného počasí v červenci k propadu přepravených osob.

Linka č. 2 (žlutá)
provozovatel: ČSAD Semily, a.s., středisko Jičín
trasa: Jičín, aut.st. - Sobotka,nám. – Vyskeř – Všeň - Turnov,žel.st. – Sedmihorky - Hrubá Skála –  Vyskeř - Sobotka, nám. – Jičín, aut.st.
 
                                                               2008                       2007                      2006
počet přepravených cestujících :              4 489                   5 373                        5.007
počet přepravených kol:                             174                      220                           219
náklady na provoz linky :                     356 106 Kč         317 952,- Kč            317.952,- Kč
provozní ztráta :                                  288 892 Kč          236 532,- Kč            244.602,- Kč
provozní ztráta v HK kraji:                  182 020 Kč          149 261,- Kč            154.358,- Kč
provozní ztráta v LBC kraji:                106 872 Kč            87 271,- Kč             90.244,- Kč
celkem ujetých kilometrů :                    11 776                   11 776                     11.776

Vytíženost linky a jejích zastávek

Linka č. 2 (žlutá) protíná napříč centrální a západní část Českého ráje v průběhu let se také jeví jako stabilní. Linka zahájila provoz 31.5. a byla v provozu v červnu o sobotách, nedělích a svátcích, v červenci a srpnu od úterý do neděle.  Poslední spoj jel 31.8.2008.
Linka byla opět vypravována z Jičína a pokračovala dál přes Jinolice do Libuně , dále do Sobotky (přestup na linku č. 4 - hnědou), napříč Českým rájem do Vyskře (přestup na linku č. 1 a 5 Vyskeř – Pleskoty)) a přes Všeň do Turnova ( přestup na linku č.3). Zpět je linka vedena přes Sedmihorky na Hrubou Skálu a přes Vyskeř po stejné trase zpět do Jičína.  Na lince jezdí denně dva spoje z Jičína do Turnova a zpět.
Linka v letošním roce také v počtu přepravených osob, ale i kol propadla a také prokazatelně z důvodu nepříznivého počasí. Jisté je, že nepříznivé počasí celé poloviny sezóny poznamenalo celý projekt.
Nejsilnějším nástupním a výstupním  místem na trase je Turnov, Sobotka, Jičín, Vyskeř a Jinolice. Jako nejslabší se jeví zastávka Vyskeř Poddoubí, Všeň a Sobotka Čalovice.

Linka č. 3 (modrá)
provozovatel:ČSAD Semily, a.s., středisko Jičín
trasa: Jičín,aut.st. - Prachov - Rovensko pod Troskami - Kozákov - Malá Skála -Turnov,žel.st. a zpět.                                                            

                                                               2008                       2007                         2006
počet přepravených cestujících :              1 752                       1 961                         1902
počet přepravených kol:                             382                          463                           424
náklady na provoz linky :                    169 707 Kč              164 700,- Kč            158.112,- Kč
provozní ztráta :                                  128 963 Kč              124 019,- Kč            117.152,- Kč
provozní ztráta v HK kraji:                    35 941 Kč                34 563,- Kč              32.649,- Kč
provozní ztráta v LBC kraji:                  93 022 Kč                89 456,- Kč              84.503,- Kč
celkem ujetých kilometrů :                       5 612                        6 100                        5 856  

Vytíženost linky a jejích zastávek

Linka č. 3 (modrá)  prochází severní částí území, v  provozu je od (začátek 31.5.) června vždy v sobotu a o prázdninách (červenec a srpen) navíc každou středu a svátek. Poslední spoj jel 31.8.2008.
Na lince byl i v letošní sezoně omezen provoz. Počet spojů  se v letošním roce snížil o 8 oproti roku 2008 na 92 (v r. 2006 – 96 a 2005 jezdilo 200 spojů). Počet přepravených osob a přepravených kol také zaznamenal konstantní pokles jako žlutá a červená. Na lince jezdily  dva spoje denně o sobotách, středách a svátcích mezi Turnovem a Jičínem a zpět.
Za sezónu 2008 je nejsilnější nástupní místo Jičín, Malá Skála, Turnov. Nejsilnějším výstupním místem je opět s velikým odstupem Kozákov a dále  Malá Skála a Jičín.

Linka č. 5 (zelená)
provozovatel: ČSAD Semily, a.s., středisko Semily
trasa: Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bakov nad Jizerou - Kněžmost,nám. – Dobšín – Libošovice – Pleskotský mlýn – Krčkovice – Hrubá Skála – Karlovice – Radostná p. K. – Kozákov – Semily – a zpět
                                                                                                            

                                                               2008                       2007                         2006__
počet přepravených cestujících :              1 218                     1 486                          1.618                                              
počet přepravených kol:                             117                          34                               57
náklady na provoz linky :                     292 965 Kč           239 760,- Kč             239 760,- Kč
provozní ztráta :                                  265 776 Kč            208 875,- Kč             205 074,- Kč
provozní ztráta v HK kraji:                    27 658 Kč              59 275,- Kč               58 197,- Kč
provozní ztráta v LBC kraji:         
provozní ztráta ve Stř. kraji:        
celkem ujetých kilometrů :                       9 688                      8 880                        8.880

Vytíženost linky a jejích zastávek

Linka č. 5 (zelená) byla celkem radikálně změněna. Byla zrušena část linky vedoucí z Kopidlna do Mladé Boleslavi z důvodu nezájmu Města Kopidlno, Libáně a obce Dětenice.
Nově byla upravena trasa, která vedla z Mladé Boleslavi do Kněžmosta a dále přes Drhleny, Dobšín, Libošovice do Pleskot na křižovatku a místo jako loni na Vyskeř jela okolo Věžického rybníka, rekreačního zařízení s adrenalinovou dráhou Čertoryje přes Krčkovice na Hrubou Skálu, Sedmihorky, Volavec, Lestkov na Kozákov a přes Chuchelnu končila v Semilech. Ze Semil se vracela stejnou trasou zpět do Mladé Boleslavi.
Nejvýznamnější zastávkou na výstupu i nástupu je bezesporu Mladá Boleslav, Kozákov, Čertorie a Hrubá Skála. Krčkovice a Kněžmost  mají také vyšší  koncentraci cestujících, dále pak na nástupu Branžež - Nová Ves. Významnou zastávkou pro oba směry  je i zastávka Kosmonosy Transcentrum. Ostatní zastávky jsou spíše podprůměrné, na některých nebyl za celou sezónu zaznamenán žádný počet nástupů ani výstupů.
V letošním roce byl zastaven strmě stoupající počet cestujících, ba o více jak 260 jich bylo méně, ale zato u cestujících s koly o 83 více. Zde se promítla změna trasy a možnost se vyvézt na Kozákov i pro turisty ze Středních Čech.  I zde se do počtu přepravených turistů projevilo počasí.

Linka č. 4 (hnědá)
provozovatel: Dopravní podnik Kněžmost s.r.o., Kněžmost
trasa: Mnichovo Hradiště,nám.-Kněžmost,nám.-Sobotka,nám. a zpět.

                                                            2008                         2007                              2006 
počet přepravených cestujících :             3 267                        2 881                            2 681                                   
počet přepravených kol:                             75                             58                               117
náklady na provoz linky :                   129 528 Kč              118 014 Kč                  165.888 Kč
provozní ztráta celkem :                     108 236 Kč                85 383 Kč                  137.449 Kč
Provozní ztráta v KH kraji:                  43 461 Kč                45 817 Kč                    45 816 Kč
Provozní ztráta v STŘ kraji:                64 775 Kč                 61 083 Kč                    91 633 Kč
celkem ujetých kilometrů :                    7 196                         7 196                            6 144

Vytíženost linky a jejích zastávek

Linka č. 4 (hnědá) propojuje místa v západních částech Českého ráje. Její provoz i rozsah byl stejný , jako v loňské sezóně, v červnu ve víkendových dnech a o prázdninách denně. Celkem v území jelo 365 spojů. Tato linka měla jediná nárůst cestujících a také nárůst přepravených kol.

Porovnání vytíženosti jednotlivých zastávek není od dopravce k dispozici.

                     7. Finanční vyhodnocení

        
7.1. Náklady projektu
Výdaje
Výdaje celého projektu činí v roce  2008 : 712 317,50 Kč
V těchto nákladech je zahrnuta  finanční ztráta z provozu dopravních podniků, která byla hrazena z účtu turistických autobusů, výroba propagačních materiálů včetně grafického zpracování, organizační a koordinační činnost, administrace projektu, účetní práce spojené s projektem, osazení dopravního značení dle požadavku Policie ČR a poplatky bance do 09/2008.
Z toho:
Náklady na ztrátu dopravců:

Náklady na propagaci:                           178 400,- Kč
Ostatní náklady:

7.2. Příjmy zahrnuté v projektu
Příjmy
Celkové příjmy jsou ve výši : 688 539,53 Kč
Z toho:
Dotace Královéhradecký kraj:                         420 503,- Kč
Spoluúčast měst a obcí:                                   268 000,- Kč
Úroky na účtu k 30.9. 2008 jsou:                             36,53 Kč

Dotace Středočeského kraje na ztrátu z provozu poskytnuta ve výši 50 000,- Kč přímo Dopravnímu podniku Kněžmost s.r.o..

Klíč k výši příspěvků od měst a obcí:

do 250 obv.

1 000,- Kč

do 550 obv.

3 000,- Kč

do 1 550 obv.

6 000,- Kč

do 3 000 obv.
9 000,- Kč

do 10 000 obv.
12 000,- Kč

od 20 000 obv.
40 000,- Kč

Nad 20 000 obv.
50  000,- Kč

Branžež

Boseň

Kněžmost

Sobotka

Bakov n. J.

Jičín

Ml. Boleslav

Jinolice

Záhoří

Rovensko p. Tr

Kosmonosy

Turnov

Olešnice

Libošovice

Malá Skála

Mn. Hradiště

Kacanovy

Mladějov

Koberovy

Semily

 

 

Rakousy

Újezd p. Tr.

Karlovice

 

 

Troskovice

Hrubá Skála

Libuň

 

 

 

 

 

Radostná p.K.

Mírová p.K

 

 

 

 

 

Všeň

Chuchelna

 

 

 

 

 

Vyskeř

 

 

 

 

Celkem bylo do projektu zapojeno 31 obcí a měst.     Dále projekt podpořily kraje – Liberecký zahrnul linky turistických autobusů  do základní dopravní obslužnosti, obdobně jako Středočeský kraj, který také většinu spojů zahrnul do základní dopravní obslužnosti.

            Příjmy projektu za rok 2008 jsou ve výši 688 539,53 Kč a oproti výdajům jsou příjmy nižší o 23 777,97 Kč.
Tento rozdíl je způsoben především zvýšenou úhradou za km o 1,_ Kč dopravci ČSAD Semily a.s. na území Královéhradeckého kraje než hradil Královéhradecký kraj, tj. smluvně byla sjednána výpočtová cena jednotky dopravního výkonu na 30,24 Kč/km, Královéhradecký kraj hradil pouze 29,24 Kč/km.
Důvodem navýšení ceny ČSAD Semily a.s. byla skutečnost, že dopravce odmítl uzavřít smluvní vztah s mikroregionem, protože výpočtová cena jednotky dopravního výkonu pro turistické autobusy byla nižší než na základní dopravní obslužnost a to se ještě navíc jedná o alternativní dopravu. Mikroregion Český ráj poptal několik sousedních dopravců, bohužel žádný z nich neměl o provozování zájem, problém je i ve vydané licenci na linku.

7.3. Závěr finančního vyhodnocení

Na samostatném účtu LTA (č.ú.195607071/0300) zůstává ke konci sezóny (k 30.9.2008) částka ve výši 346 615,32 Kč. Tato částka bude do konce roku snížena o úhradu ztráty na Středočeském kraji ve výši 14 775,- Kč a vrácení části dotace ve výši 20 480,- Kč Královéhradeckému kraji  a navýšena o úhradu příspěvků od Hrubé Skály a Bakova nad Jizerou ve výši 15 000,- Kč.
Systém bude mít do příštího roku k dispozici  cca 326 360,32 Kč.  

8. Závěr

Do systému se v letošním roce zapojilo celkem 31 měst a obcí. Počty celkově přepravených cestujících se v součtu všech tras proti roku 2007 snížily a snížily se i počty přepravených kol. V zásadě se dá konstatovat a zkušenost z minulých let dokazuje, že linky LTA jsou až na malé výjimky stabilní, ale i letos se bohužel na celkovém výsledku opět podepsalo počasí a některá součtová čísla za jednotlivý týden byla několikrát až děsivá. Bylo zaznamenáno, že v roce 2008 bylo pouhých 18 slunečných dní, v roce 2007 to bylo 27 a v roce 2006 dokonce 36 slunečných dnů (zdroj: ČMS). To se odráží ve výkyvech zájmu o využití přepravy LTA v Českém ráji.
Celkově se ale projekt LTA v Českém ráji vydařil a i obliba LTA u turistů jednodenních, či více denních i obyvatel trvale žijících v Českém ráji stoupá a jeho absence by znamenala krok zpět v poskytování služeb v cestovním ruchu v Českém ráji.

Pro rok 2009 doporučuji:

| Hlavní stránka |