Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Provozovatelem vodovodu je na základě provozní smlouvy firma:

AQUA ČR s.r.o. IČ : 48150495, DIČ: CZ 481 504 95
se sídlem: Nudvojovice 1344, 511 01 Turnov
provozovna : Nudvojovice 2103, tel. 481 311 195, Po – Pá 8:00 – 14:00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247010
zastoupena: panem Petrem Zikudou – jednatelem společnosti

HAVÁRIE  +420 602 162 445

http://www.aqua-cr.cz/provoz-vodovodu/