Příloha č. 1 vyhlášky č. 01/2001

Základní standard hrazený obcí v rámci systému hospodaření s komunálním odpadem v roce 2002

Tabulka č.1 platí pro svozovou oblast, kde je možný příjezd svozového vozidla

počet osob základní poplatek sběrné nádoby interval svozu plastové pytle110 l   minimální poplatek sběrné nádoby plastové pytle
rekreační objekt 500.- Kč     8 ks/rok 200.- Kč --- 6 ks 60 l
1 osoba 500.- Kč ---   10 ks/rok 200.- Kč --- 6 ks 60 l
2 osoby 1000.- Kč 60 l 14 denní   400.- Kč --- 6 ks 110 l
3 osoby 1500.- Kč 80 l týdenní   600.- Kč --- 10 ks 110 l
4 osoby 2000.- Kč 110 l nebo 120 l týdenní 6 ks 800.- Kč --- 12 ks 110 l
5 osob 2500.- Kč 110 l nebo 120 l týdenní 12 ks 1000.- Kč --- 18 ks 110 l
6 osob 3000.- Kč 110 l nebo 120 l týdenní 12 ks 1200.- Kč 60 l 14denní ---
7 osob 3500.- Kč 110 l nebo 120 l týdenní 12 ks 1400.- Kč 120 l 14denní ---
8 osob 4000.- Kč 240 l týdenní 12 ks 1600.- Kč 120 l 14denní ---

(1) Tento základní svoz směsného komunálního odpadu je plně hrazen z poplatku.

(2) Další mimořádný svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a obecním úřadem za úplatu. ( např. je možné zakoupit další umělohmotné pytle na OÚ v Karlovicích)

3) Poplatníkům je možné poskytnout slevu základního poplatku. Maximálně však 60 % z celkové výše stanoveného poplatku. O přiznání slevy rozhoduje v jednotlivých případech Finanční komise.

Tabulka č.2 platí pro lokality, kde není možný příjezd svozového vozidla

počet osob
plastové pytle 110 l
minimální poplatek
plastové pytle
1 osoba, rekreační objekt
6 ročně
200.- Kč
6 ks 60 l
2 osoby
15 ročně
400.- Kč
6 ks 110 l
3 osoby
26 ročně
600.- Kč
10 ks 110 l
4 - 5 osob
30 ročně
800.- 1000.- Kč
12 ks 110 l
6 osob
40 ročně
1200.- Kč
18 ks 110 l
7 a více osob
52 ročně
1400.- Kč atd.
24 ks 110 l

Umělohmotné pytle je nutné umístit za účelem svozu k pozemní komunikaci na trasu svozového vozidla.

| Hlavní stránka | Úvod | Zpět |