Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec Karlovice získala dotaci na výstavbu mateřské školy, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – kolová výzva IROP č. 87 – Infrastruktura pro předškolní vzdělání II. Registrační číslo projktu CZ.06.2.67/0.0/18_109/0009939.
Celková částka stavebních prací je 13 718 623,61 Kč na základě rozhodnutí o dotaci je přidělena částka 12 698 064 Kč kde částka 11 992 616 Kč je požadovaná z rozpočtu EU a 705 448 Kč z rozpočtu České republiky.
Je vybudována budova mateřské školy, zkolaudována a předána do užívání v prosinci 2019. Obec tak plní svoji povinnost zajistit předškolní vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci. Mateřská škola Sedmihorky je významným rozšířením základní infrastruktury obce.