Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obnova prostranství v osadě Roudný 2023/2024
Obec Karlovice byla podpořena dotací na nákup herních prvků a sezení pro veřejný prostor v osadě Roudný. 

 

Doplnění vybavení zázemí Mysliveckého spolku Bažantnice – Sedmihorky 2023/2024
Myslivecký spolek Bažantnice – Sedmihorky byl v letošním roce podpořen dotací na nákup židlí do své klubovny. 

 

 

Vylepšení zázemí pro SDH Karlovice 2023/2024

SM ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Karlovice získal dotaci na nákup židlí do své klubovny.

 

Nová mateřská škola

Obec Karlovice získala dotaci na výstavbu mateřské školy, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – kolová výzva IROP č. 87 – Infrastruktura pro předškolní vzdělání II. Registrační číslo projktu CZ.06.2.67/0.0/18_109/0009939.
Celková částka stavebních prací je 13 718 623,61 Kč na základě rozhodnutí o dotaci je přidělena částka 12 698 064 Kč kde částka 11 992 616 Kč je požadovaná z rozpočtu EU a 705 448 Kč z rozpočtu České republiky.
Je vybudována budova mateřské školy, zkolaudována a předána do užívání v prosinci 2019. Obec tak plní svoji povinnost zajistit předškolní vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci. Mateřská škola Sedmihorky je významným rozšířením základní infrastruktury obce.

 

 

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu 

Obec Karlovice získala dotaci na nákup nového vozidla pro terénní pečovatelskou službu – Pečovatelská služba Radvánovice, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/16_072/0015212.
Celková částka za nákup vozidla je 855 813 Kč na základě rozhodnutí o dotaci je přidělena částka 695 922,50 Kč.

Cílem projektu je nákup nového vozidla pro terénní pečovatelskou službu – Pečovatelská služba Radvánovice, kterou zajišťuje Obec Karlovice.
Pomocí motorového vozidla plníme specifické cíle našich klientů, aby mohli žít v domácím přirozeným prostředí. Pomocí nového motorového vozidla se zvýší kvalita sociální služby, které vedou k sociální inkluzi.
Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít v domácím přirozeném prostředí. Seniorům a osobám s tělesným a zdravotním postižením, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního postižení nebo zdravotního stavu, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny zajistit osobní životní potřeby v plném rozsahu.