Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

BOHUSLAV JAN HORÁČEK
*1924       +2002

Dne 13.září 2000 udělilo OZ panu Bohuslavu Janu Horáčkovi
ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE KARLOVICE, za zásluhy o rozvoj naší obce.

Dne 28.října 2002 udělil in memoriam panu Bohuslavu Janu Horáčkovi
prezident České republiky Václav Havel vysoké státní vyznamenání medaili Za zásluhy.
Medaile mu byla udělena za podporu rodného kraje – regionu Českého ráje,
po návratu z exilu po roce 1989


Bohuslav Jan Horáček (*1924) se narodil ve “Spodních” Radvánovicích. Malé domečky zaklesnuté ve skalách, působí jako romantické zákoutí. Jak však vyplývá z životopisu, život rodiny Horáčkových neoplýval idylou. Bohuslav byl nejmladší z osmi dětí, otec zemřel, když mu bylo pět let. Již odmalička musel pomáhat v malém hospodářství, zažil chudobu i hlad. Obecnou školu navštěvoval v Přáslavicích a následně až do kvarty, chodil na turnovské gymnázium. Pak přestoupil na exportní obchodní akademii, která se při okupaci pohraničí německými nacisty musela přestěhovat do Turnova. Na obou školách se výborně učil, vždy jako primus. Nejvíce ho zajímalo podnikání a hlavně cizí jazyky, tehdy samozřejmě němčina, latina, pak angličtina a francouzština. Po válce na Vysoké škole obchodní v Praze přibyla ještě ruština a v emigraci později i italština a španělština. Maturoval v roce 1943. Záhy po té byl totálně nasazen na práci v Německu. Jako vlastenec byl pronásledován a před nacisty se musel skrývat až do konce války. Za komunistického puče v únoru 1948 byl jako vysokoškolák zatčen a odsouzen. Mimo jiné nesměl po dobu šesti měsíců skládat zkoušky na vysoké škole. Již tehdy dobře viděl, že pro své demokratické smýšlení by nikdy neměl v Československu žádné šance.V květnu r. 1949 opustil svou vlast, nejdříve do válkou rozbitého Německa. Zde začal po velkých poválečných strastech a bolestech podnikat v původním “turnovském” oboru – bižuterie, granátové šperky atd. Pan Horáček začal obchodovat. Exportoval bižuterii hlavně do Latinské Ameriky, kde spolupracoval s několika svými spolužáky, kteří již byli usazeni v USA, Brazílii a Argentině. Podnikání v dalších letech rozšířil v Německu i na velkoobchod a zlatnický a šperkařský závod, který se stal jedním z největších ve Stuttgartu.
Od útlého věku sportoval hrál fotbal, tenis lyžoval a skákal na lyžích. Jednou si při dovolenkovém lyžování přivodil zranění achilovek. Pro rehabilitaci hledal teplé kraje. Tak se dostal na tehdy ještě panenské Kanárské ostrovy. “V místech, kde jsou dnes prosperující hotely, se tehdy ještě pásly kozy,” říkal s úsměvem. A právě tady začal s výstavbou prvního hotelu. Nakonec jich vybudoval šest.
Od počátku devadesátých let se po dlouhých desetiletích pravidelně, na kratší či delší návštěvy vracel domů. Z peněz z prodeje hotelů postupně financoval prospěšné projekty, které jsou a budou chloubou Českého ráje. Je to velký úkol, a proto v roce 2000 založil pan Horáček Nadaci Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji. Tato nadace si vepsala do vínku realizaci obecně prospěšných projektů pro region Českého ráje: školství a vzdělávání, ochranu přírodního prostředí, památek a tradic, podporu sociálních a zdravotních programů, tělovýchovy a sportu atd. A aby toho nebylo málo, navíc se rozhodla udělovat nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE laureátům z celé České republiky. Nadace byla založena panem Bohuslavem Janem Horáčkem dne 31.7.2000. Díky finančním prostředkům, které naší obci Nadace poskytla byl v Radvánovicích v letech 2000 až 2002 vybudován moderní areál, jemuž vévodí dům pro seniory a právě v březnu 2002 otevřený další bytový dům vše v celkové hodnotě 65 milionů korun.

Milovník a štědrý příznivec Českého ráje, zakladatel Nadace Českému ráji,
rodák z Radvánovic a čestný občan naší obce
pan Bohuslav Jan Horáček
zemřel 18.10.2002 v nedožitých osmasedmdesáti letech.

Do podvědomí veřejnosti vstoupil Bohuslav Jan Horáček před čtyřmi lety, kdy věnoval přes dva miliony korun na rekonstrukci kašny na turnovském náměstí. Pak se už stále častěji v souvislosti s jeho jménem objevovala slova jako zázrak, dar z říše snů,….
” Pan Horáček přišel za námi téměř omluvně, že koupil za osm milionů korun vilu pro obecní úřad na Hrubé Skále. Ptal se co bychom chtěli my. Byl to skoro zázrak – stavbu domu pro seniory jsme plánovali přes šest let a najednou jsme měli možnost ji uskutečnit,” vzpomíná na první setkání s radvánovickým rodákem starostka Vlasta Špačková. Areál DPS v Radvánovicích se díky daru pana Horáčka stal během dvou let skutečností a je naší chloubou. I když se tento vzácný člověk na scéně života obce objevil pouze na kratičký okamžik, jeho rukopis zůstane v její historii nesmazatelně zapsán.
Smutná zpráva o smrti vzácného člověka snad nevylučuje i trochu optimismu nebo myšlenek na budoucnost – právě s ohledem na smrt, která jednou vždy přijde, založil pan Horáček svou nadaci. Ta věnovala na rozvoj regionu stovky milionů korun, bude v práci svého zakladatele pokračovat a výsledky této práce zde zůstanou, jak si pan Horáček přál.

Čest jeho památce