Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Místní knihovna, v budově kulturního domu v Přáslavicích nabízí čtenářům cca 3500 titulů. Knižní fond je pravidelně doplňován nejnovějšími knihami. Provoz knihovny zcela financuje obecní úřad.

Od 2.3.2024 má knihovna své nové logo

Pro veřejnost je knihovna otevřena každou první středu v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin. Případně po domluvě s panem Havrdou na telefonu 604 787 141 nebo panem knihovníkem panem Petrem Koudelou peta.koudela@email.cz  Aktuální emailová adresa je knihovna@karlovice-sedmihorky.cz

Aktuální dění můžete sledovat také na Facebook


VIDEOKRONIKA OBCE

Kazety s videokronikou si lze zdarma zapůjčit přímo u p. J. Špačka proti záloze 100.- Kč za kazetu. Na základě objednávky u knihovníka je možné zhotovení kopie vybraných nahrávek. Cena za zhotovení kopie:2,-Kč/1 minutu záznamu z uložených originálních kazet.

SEZNAM VIDEOKAZET      KNIHOVNÍ ŘÁD