Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Místní knihovna, v budově kulturního domu v Přáslavicích nabízí čtenářům cca 3500 titulů. Knižní fond je pravidelně doplňován nejnovějšími knihami. Provoz knihovny zcela financuje obecní úřad.

Pro veřejnost je knihovna otevřena každou první středu v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin. Případně po domluvě s panem Havrdou na telefonu 604 787 141 nebo panem knihovníkem panem Petrem Koudelou peta.koudela@email.cz .


VIDEOKRONIKA OBCE

Kazety s videokronikou si lze zdarma zapůjčit přímo u p. J. Špačka proti záloze 100.- Kč za kazetu. Na základě objednávky u knihovníka je možné zhotovení kopie vybraných nahrávek. Cena za zhotovení kopie:2,-Kč/1 minutu záznamu z uložených originálních kazet.

SEZNAM VIDEOKAZET      KNIHOVNÍ ŘÁD