Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

GDPR

Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR

Vážení občané a obchodní partneři,
i pro naši obec a úřad platí od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR.
Toto sdělení je určeno občanům a obchodním partnerům, aby znali přístup obce k právům a povinnostem, které z nařízení EU vyplývají.
a) Vypracovali jsme ucelený systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku GDPR. Cílem je co nejvyšší bezpečnost
osobních údajů jak občanů, tak zastupitelů a zaměstnanců úřadu, ale i obchodních a jiných partnerů.
b) Systém řídicích dokumentů je trojstupňový, v prvním stupni je to Politika GDPR, ve druhém Směrnice GDPR a ve třetím
Návodky GDPR. Kromě těchto dokumentů vedeme záznamy o zpracování osobních údajů.
c) Pro správné nastavení pravidel zpracovává obecní úřad analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším indexem přijímá
opatření ke zmírnění rizika.
d) Obecní úřad se nespoléhá jen na nastavení systému, ale plánuje každoroční audit úrovně zavedení GDPR a celkové roční
přezkoumání systému GDPR.
e) Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl nasmlouván Mgr. Zbyněk Neumann, kontakty na něj jsou
poverenec@rssemily.cz  a  +420 777 689 489.
f) Koordinátorem GDPR byl jmenován starosta, pan Mgr. Ondřej Havrda. Ten bude styčným pracovníkem mezi pověřencem
a zastupiteli, občany a obchodními partnery. Pokud by případný problém nevyřešil, obraťte se přímo na pověřencem pro
ochranu osobních údajů.
g) U pověřence GDPR můžete uplatnit svá práva podle GDPR.
h) Pokud budete úřadem vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste tento souhlas schopni
v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu nemůže nutit, neudělení vybraných souhlasů však může
znamenat nemožnost vykonávat určitou funkci. Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.

 

V Karlovicích dne 1. května 2018

Mgr. Ondřej Havrda
starosta