Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Cena vody  2024    –   Dodavatel Obec Karlovice

Cenu vody stanovilo zastupitelstvo Obce Karlovice na svém 7. zasedání konaném dne 23.11.2023.

  Karlovice, Radvánovice, Sedmihorky, Roudný

Kč/m3 bez DPH Kč/mvč. DPH 12%
  vodné 40 44,80
  stočné – voda na ČOV Radvánovice 30 33,60
  stočné – dešťové vody + přečištěné vody 15 16,80