Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Pečovatelská služba- Radvánovice

ID dle registru poskytovatelů 3415850

/zřizovatel Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČ 00275827/

CO NABÍZÍME  ?

Poskytování pečovatelské služby v rozsahu základních činností služby vymezené v §40 odst.1)zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách

základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů – např.přesun na lůžko, pomoc při oblékání
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-např.koupání, sprchování, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti-např.nákupy, pochůzky,pomoc s úklidem, praní, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

KDE ?

V domácnostech  v Domě seniorů Radvánovice a na území obce Karlovice formou terénní služby.

 

KDY ?

Ve všední pracovní dny od 7.00h  do  15.00h

Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům se sníženou soběstačností při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít  v domácím přirozeném prostředí.

 

KOMU?

Cílová skupina našich služeb jsou senioři a osoby s tělesným a zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  ocitli se v nepříznivé sociální situaci  a neváhají využít naší pečovatelské služby.

 

NAŠE POSLÁNÍ, CÍLE A  ZÁSADY:

Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům se sníženou soběstačností při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít  v domácím přirozeném prostředí.

Naším cílem:

 • pomáhat uživatelům s úkony, které sami ze zdravotních důvodů nezvládají
 • podporovat uživatele v soběstačnosti v základních oblastech života, v jeho dovednostech a zvyklostech
 • podporovat začleňování a účast na běžném životě společnosti, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou a přáteli

Naše zásady:   

 • zachování lidské důstojnosti, zachování mlčenlivosti
 • respektování práv uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • pružná reakce na potřeby uživatele
 • úcta ke stáří

 

JAK SI O SLUŽBU ZAŽÁDAT?

V sekci Dokumenty ke stažení naleznete přihlášku. K dispozici je verze k vytištění i elektronický dozatník.
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu Pečovatelská služba Radvánovice, Radvánovice 100, 511 01 Karlovice.
Jakékoliv informace týkající se pečovatelské služby lze získat na telefonu 481 319 360 nebo mobil 731 246 334