Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec Karlovice vyhlásila dotační titul na individuální výstavbu domácích čistíren odpadních vod a septiků. Zde naleznete popis dotačního titulu a povinné přílohy.

1) Program dotačního titulu DČOV 2021 program-dotace-karlovice-cov

2) Příloha č. 1 – žádost o dotaci priloha-c-1-zadost-o-dotaci-karlovice-cov

3) Příloha č. 2 – žádost o platbu priloha-c-2-zadost-o-platby-karlovice-cov

4) Veřejnoprávní smlouva verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-karlovice-cov