Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Znak obce lze popsat: Ve stříbrném štítě nad zlatou, pětkrát pilovitě lomenou patou ze zeleného čtyřvrší vyrůstající červený heroldský kříž. Horní polovina štítu s křížem se vztahuje k patrociniu sv. Jiří kostela v Karlovicích, který je připomínkou zaniklé vsi Přáslavice a svědkem nejstarších poznatelných dějin místa. Čtyřvrší zastupuje okolní vrchy a lesy a tři zlaté hroty lze vyložit jako pískovcové skály.

symboly

Podoba praporu odpovídá popisu: List tvoří bílé karé nad stejně velkým bílým polem a dva vodorovné pruhy, žlutý a zelený. V karé nad zeleným čtyřvrším červený středový kříž s rameny širokými jednu šestnáctinu šířky listu a tři žluté klíny, vycházející z dolního okraje karé a s vrcholy dosahujícími do druhé třetiny šířky karé.

Q . B . F . F . F . S .
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit
(Ať je to dobré, šťastné, zdárné a požehnané)

Vážená paní starostko,
vážené členky a vážení členové zastupitelstva obce,
vážení občané obce Karlovice,
přeji Vám i budoucím, abyste své nové obecní symboly přijali jako výsostná znamení nevšední hodnoty. Aby znak i prapor sloužily ku prospěchu obce jako zřetelná součást sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu občanů v ní žijících. Věřím, že byl položen základ k tradici, která ve svém trvání překoná tuto dobu a stane se svědkem rozkvětu obce, její prosperity a života dobrých lidí.

Autor návrhů znaku a praporu obce
Stanislav Kasík

V Roudnici nad Labem, 20. ledna 2004


Na základě doporučení podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který schválil předložený návrh, udělil ve středu 9.června 2004 v 10.30 h. předseda Poslanecké sněmovny L.Zaorálek obci Karlovice znak a prapor.
Udělení znaku a praporu se uskutečnilo slavnostním způsobem v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obecní symboly oficiálně převzali zástupci obce starostka V.Špačková a místostarosta ing.B.Havrda.