Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na obecním úřadě Karlovice. V případě zájmu nás navštivte osobně na adrese Karlovice 12, 511 01 Karlovice, telefonicky na tel.č. 481 389 560 nebo emailem na obec@karlovice-semihorky.cz

Cena nájmu a služeb s tím souvisejících:

Hrobky, hroby a urnové hroby:

  1. Nájemné: 10,00 Kč za 1m2 za rok
  2. Služby spojené s nájmem: 100,00 Kč za hrob a rok

Vsypová loučka:

  1. Nájemné: 10,00 Kč za 1 m2
  2. Služby spojené s nájmem: 100,00 Kč za místo a rok

Platba:

Nájemné se hradí na 10 let. Platbu za nájem lze provést bankovním převodem na účet 6626581/0100 s uvedením jména nájemce do poznámky nebo na pokladně obecního úřadu.

Vsypová loučka je pietní místo s udržovaným trávníkem a slouží k ukládání zpopelněných lidských ostatků do anonymních přesně vytyčených jamek.

Vsyp je oprávněna provádět pouze oprávněná osoba.

Cenu za užívání hrobových míst na veřejném pohřebišti obce Karlovice schválila Rada obce Karlovice dne 15.11.2023 , pod číslem usnesení 5/2023, s platností od 1.1.2024.
Hřbitovní řád
Ceník nájmu hrobového místa