Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec Karlovice vyhlásila dotační titul na rozbory vody a vyčištění studní. Zde naleznete popis dotačního titulu a povinné přílohy.

1) Program dotačního titulu ROZBOR 2021 Popis programu ROZBOR

2) Příloha č. 1 – žádost o dotaci Příloha č. 1

3) Příloha č. 2 – žádost o platbu Příloha č. 2