Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Putování okolím Sedmihorek

Dovolte nám malé pozvání k toulkám po našem nádherném kraji, turisticky mimořádně přitažlivém, s bohatstvím přírodních krás, množstvím stavebních a uměleckých památek. Kraji malebných údolí, bizarních skalních útvarů a kopců s nádhernými výhledy. Nechte se neobyčejnou pestrostí krajiny okouzlit a určitě se k nám budete rádi vracet.

  • Angrova stezka 7 km

Sedmihorky – Janova vyhlídka 2 km – Valdštejn 3 km – Hlavatice vyhlídka 5 km – Turnov – město, žel.st. – 7 km

Modře značená turistická trasa spojující zříceninu hradu Valdštejn s rekreačním střediskem Sedmihorky. Je pojmenovaná po lesním radovi Leopoldu Angrovi. Prochází skalními roklemi Kapelníka. Je na ní Janova vyhlídka, odkud je krásný pohled na panoráma Skalního města ( v pozadí Kozákov, Tábor, Trosky)


Na vycházku se vydáme z Lázní Sedmihorky. Modře značená turistická stezka úvodem kopíruje původní lázeňský okruh Sedm pramenů. Posledním pramenem tohoto okruhu je Kořenského pramen pojmenovaný po známém českém cestovateli. Mírně stoupáme po lesní cestě a najednou se ocitáme ve skalním labyrintu v oblasti Kapelníka. Kapelník, majestátná skála se tyčí z údolí po pravé straně naší cesty. I když na jeho vrchol nevedou nejtěžší horolezecké cesty, je mezi horolezci považován za prubířský kámen Hrubosklaského skalního města. Ale jsou zde i další skály Podmokelská, Sfinga, Dominstein, … Mezi skalami cesta příjemně ubíhá a my se po krátkém, namáhavém stoupání dostáváme na Janovu vyhlídku, odkud je krásny rozhled na skalní oblast Majáku a Čertovu ruku. V pozadí pak můžeme spatřit dominanty Českého ráje Trosky a Kozákov. Z Janovy vyhlídky nám zbývá krátký příjemný úsek cesty lesem k romantickému hradu Valdštejnu.

Po prohlídce hradu a občerstvení pokračujeme červeně značenou, půvabnou cestou k rozcestí U Konic (vlevo odbočuje žlutá značka oblastí klidu Jezírka do Kacanov), naše cesta však vede přímo k Hlavatici. Osamocená pískovcová skála stojí na samém okraji Hruboskalské plošiny, po železných točitých schodech se dostaneme až na její zábradlím zajištěný vrchol a pokocháme se nádhernými výhledy na Ralsko, Bezděz, Ještědský hřbet, Jizerské hory a na Turnov, který je přímo pod námi. Od Hlavatice prudce sestupujeme k okraji města (možnost občerstvení v hotelu Pod Hlavaticí), po lávce přejdeme potok Libuňku a výlet zakončíme na železniční stanici Turnov – město. Odtud se vlakem snadno dopravíme zpět do Sedmihorek.

  • Skalním městem 12 km

Sedmihorky – Hrubá Skála 1,5 km – U Adamova lože 2 km – Mariánská vyhlídka 3,5 km – symbolický památník horolezců – U Adamova lože 5 km – arboretum Bukovina – Valdštejn 8,5 km – Pod Majákem 10 km – Sedmihorky 12 km

Jedna z nejznámějších a nejvděčnějších tras v Českém ráji. Mimo jiné projdeme částí Zlaté stezky v jejím velice působivém úseku.


Lázně Sedmihorky se svým čistým vzduchem, klidem a prameny léčivé vody budou výchozím místem naší cesty. Od lázeňských budov si vyšlápneme po zelené turistické značce vzhůru do skal. Projdeme kolem skály Osudová (vlevo do cesty) k Prokopské jeskyni se soškou sv.Prokopa z r.1735. Následují Dračí skály, ze silničky odbočíme vpravo do Zámecké rokle, vlevo nad námi vidíme vysoko na skále zámek. Úzkou Myší dírou pak vystoupíme na parkoviště před zámkem Hrubá Skála. Po prohlídce nádvoří zámku a občerstvení se vydáme po modré a červené značce po silnici až turistickému rozcestí se zastávkou naučné stezky. Po žluté odbočíme k Mariánské vyhlídce, nejproslulejší vyhlídce Českého ráje. Z vyhlídky po schodišti sestoupíme k symbolickému hřbitovu horolezců. Vracíme se stejnou pěšinou na rozcestí, kde ještě jednu krátce odbočíme z hlavní trasy a navštívíme Adamovo lože. Naše hlavní trasa pokračuje po červeně značené Zlaté stezce Českého ráje ke hradu Valdštejnu. Brzy narazíme na oplocení s otevřenou brankou, kterou vstoupíme do arboreta na Bukovině. Procházíme arboretem kolem sezónního informačního střediska Správy CHKO a u hájovny se vracíme na červeně značenou cestu. Ta nás vede mírně do kopce k vyhlídkám – na Kapelu, U Lvíčka a k dalším vyhlídkovým místům podél cesty. Voštiny, mřížky, krápníky, lišty, římsy, jeskyně, okna – je to úžasné defilé toho, co příroda dokázala z pískovce vytvořit. Skalní útvary zdobí staleté zakrslé borovice, jejichž vzrůst je přímo úměrný minimu živin a vláhy. Tento úsek patří k nejobdivovanějším, je to opravdu jakýsi ” zlatý fond” Zlaté stezky Českého ráje. Zleva se k nám připojila zelená značka a minuli jsme neznačenou odbočku ke Kopicovu statku. Jdeme přes rozcestí U Kavčin a kolem semenné plantáže douglasky tisolisté dorazíme k romantickému hradu Valdštejnu.

Od Valdštejna vykročíme po žluté značce, díky tomu uvidíme nejpůsobivější pohled na hradní zříceniny, mosty a další stavby. Po několika minutách chůze dojdeme na rozcestí Pod Majákem. Po pravé ruce je skalní útvar Čertova ruka, po levé straně je Blatník, Maják, Brána a další skály. Začneme klesat Krokodýlí cestou až ke Smíchousovu rybníčku. Zprava se k nám přidá modrá značka a my pokračujeme po dřívějším lázeňském okruhu kolem pramenů a potůčků do Lázní Sedmihorky.