Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Arboretum Bukovina – původně zámecký park založený v letech 1860-62 tehdejším majitelem hruboskalského panství L. Aehrenthalem, za odborné spoluúčasti význačného lesníka Leopolda Angra. Základem 2,73 ha velkého arboreta je 54 druhů stromů převážně ze severní Ameriky.

Bažantník – přírodní rezervace o rozloze 14,1 ha byla vyhlášená v r.1998 z důvodu ochrany fragmentu lipové doubravy a na ni navazující olšiny a mokřadu na břehu stejnojmenného rybníka. K přírodní rezervaci patří i vlhké louky s výskytem prstnatce májového. V doubravě jsou nejmohutnější exempláře dubu letního na území CHKO Český ráj. Přestárlé stromy vytváří prostředí pro vývoj některých živočichů a to jako zdroj potravy nebo jako úkryt.

Hruboskalsko – přírodní rezervace o rozloze 219,2 ha na k.ú. obcí Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice a Turnov zahrnuje jádrové území Hruboskalského skalního města. Výraznými skalními skupinami jsou např. Maják, Kapelník, Dračí skály. Toto území se zachovalými fragmenty reliktních borů je nejcennějším a nejlépe vyvinutým skalním městem charakteristickým pro prostředí Českého ráje. Je významné i po stránce botanické a zoologické.