Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Honební společenstvo Karlovice

Honební společenstvo Karlovice je právnickou osobou založenou v roce 2003 podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Počet zakládajících členů byl 195 s celkovým počtem 720 hlasů. K 31. 12. 2022 je 174 členů kteří mají 676 hlasů. Honební plocha celkem je 808,7 ha.

Jedná se o ornou půdu, trvalé travní porosty, lesní půdu, zahrady bez oplocení, ovocné sady, vodní plochy a ostatní plochy. Honební pozemky jsou v katastrálním území  – Hnanice pod Troskami, Hrubá Skála, Karlovice, Ktová, Rovensko pod Troskami, Sekerkovy Loučky, Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, Václaví, Volavec a Žernov.

V honitbě je nejvíce zastoupena srnčí zvěř – normovaný stav celkem je 42 kusů.

Honební výbor na základě doporučení členů Honebního společenstva Karlovice dne 2.6.2023 jednohlasně rozhodl, že budoucím nájemcem bude Myslivecký spolek Bažantnice Sedmihorky.

Veškeré aktuality naleznete zde