Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec Karlovice vlastní Dům seniorů v Radvánovicích, Radvánovice č.p.100, zde jsou nájemní byty primárně určené pro seniory. V objektu sídlí i terénní pečovatelská služba. Dalším objektem je budova č.p. 107 Radvánovice, ve které jsou k dispozici nájemní byty – startovací byty. Ve vlastnictví obce jsou ještě byty v domě č.p. 47 Radvánovice (pošta) a Sedmihorky 79 ( sportovní areál). Žádosti o přidělení obecního bytu lze stáhnout na této stránce. O přidělení bytu rozhoduje Rada obce Karlovice. U všech typů bytů jsou přednostně ubytováváni občané s trvalým pobytem v obcích Karlovice a Hrubá Skála.
Žádost o přidělení bytu – Dům seniorů Radvánovice – pdf verze ke stažení
zadost-o-prideleni-bytu-dum-senioru-pdf
Žádost o přidělení bytu – Dům seniorů Radvánovice – lze vyplnit elektronicky
zadost-o-prideleni-bytu-dum-senioru-word

Žádost o přidělení bytu – obecní byt – pdf verze ke stažení
zadost-o-prideleni-bytu-obecni-byt
Žádost o přidělení bytu – obecní byt – lze vyplnit elektronicky
zadost-o-prideleni-bytu-obecni-byt-word