Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Český ráj

Naše národní hymna zpívá o naší vlasti jako o zemském ráji. Vždycky když zazní tento krásný a zpěvný verš, cítíme hluboké dojetí.

Ale v tomto zemském ráji je jeden zcela zvláštní kraj, který už dávno dostal jméno Český ráj. Takové jméno mnoho slibuje. Krajina Českého ráje však splňuje všechna očekávání. Bohatství jejích krás, těch překvapujících a velkolepých, i těch prostých a klidných, vytvořilo zhuštěnou rezervaci skutečné rajské zahrady.

Nejvlastnějším znakem kraje jsou skalní útvary. Kdybychom pátrali po umělci, který modeloval jejich dnešní podoby, prošli bychom stamiliony let. V nezměrné propasti času jsou skryty dějiny vulkanických výbuchů, dějiny nekonečných věků křídového moře i dějiny doby ledové. Skály Českého ráje prošly výhní a mrazem, taveny, rvány, ohlodávány vlnami a vichřicemi, hlazeny přízní a mučeny nepřízní povětrnosti. Tisíciletí pracovala na jejich výtvarné podobě, nežli stvořila všechna bludiště skalních měst, všechny skupiny postav v rozmáchlém barokním pohybu i sošném gotickém klidu, všechny ty zjizvené lidské a zvířecí tváře nahuštěné do reliéfu stěn. Ze středu kraje mocně a pyšně vystoupily Trosky, nevídaná dominanta kraje.

Skalnatá scenérie předurčovala Český ráj pro dramatické události. Skály jako by se samy nabízely za podnoží ponurých hradů, o něž se rozbíjely, nebo se přelévaly vlny dlouhých historických válek. Jak orlí hnízda tu dodnes obzírají širé okolí jejich zříceniny: Valdštejn, Frýdštejn, Valečov a další. Nejde zapomenout na Hrubou Skálu, na pyšný zámek na strmém skalním ochozu.

A jak by bylo možné nevzpomenout na horu Kozákov, jejíž zvonová silueta vždycky nějak uceluje, dotváří scenérii Českého ráje.

Nikde nejsou meze okolo pěšin a horské loučky tak pestré a vonné, a písčité cesty tak příjemně měkké a čisté, jako v Českém ráji. A všechny vedou do království dalekých rozhledů, do sklaních měst s bludišti plnými ozvěn, do urostlých lesů, jimiž se po pás brodí zkamenělí obři, a k rozvalinám hradů, jenž inspirovaly tolik umělců.

Český ráj vždy býval, a dnes víc než kdy jindy je vyvoleným místem pro lidi, kteří hledají odpočinek a osvěžení, kteří si chtějí do očí, do srdcí, do paměti nabrat co nejvíce krásy.