Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

O historii obce se můžeme dočíst v obecní kronice. V pěti pamětních knihách je zachycen život obce od r. 1836. Pro dokreslení historických skutečností je od r. 1945 písemná část obecních kronik doplněna i kronikou obrazovou. Ta lze zapůjčit u pana J. Špačka (seznam je dostupný zde). Od sedmdesátých let jsou pak pořizovány i filmové dokumenty.


Celá kronika ke stažení (200 kB)

Pamětní kniha I. část:

Události let 1800 až 1863

Zápisy v knize až na str. 51 provedl švabachem kronikář Jakub Valkoun. Latinkou je přepsal a doplnil kronikář František Karban.

Pamětní kniha II. část:

Pokračování “Pamětní knihy katastrální obce Karlovic” obsahuje dále osobní a místní zprávy z “Pamětnice fary na Hrubé Skále” a ze “Školní kroniky v Přáslavicích”.

Historie Lázní Sedmihorek

Léta 1841 až 2000

Zápisy v II.díle pamětní knihy provedli :
Od r.1918 do r.1932 – kronikář František Karban
Od r.1933 do r.1936 – kronikář František Šonský
Od r.1936 do r.1945 – kronikář Josef Šlechta

Pamětní kniha II.část

1918  1919  1920

1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940

1941  1942  1943  1944  1945

Další díly pamětních knih obce Karlovice se v současné době zpracovávají do elektronické podoby.