Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Pečovatelská služba- Radvánovice

ID dle registru poskytovatelů 3415850

/zřizovatel Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČ 00275827/

CO NABÍZÍME ?

Poskytování pečovatelské služby v rozsahu základních činností služby vymezené v §40 odst.1)zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách.
Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů – např.přesun na lůžko, pomoc při oblékání
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-např.koupání, sprchování, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy /dovoz obědů ze ZŠ Doubravice a od firmy Štefaník Jenišovice/
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti-např.nákupy, pochůzky,pomoc s úklidem, praní, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

KDE ?

V domácnostech  v Domě seniorů Radvánovice a na území obce Karlovice formou terénní služby.

KDY ?

Ve všední pracovní dny od 7.00h  do  15.00h
Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít  v domácím přirozeném prostředí.

KOMU?

Cílová skupina našich služeb jsou senioři a osoby s tělesným a zdravotním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neváhají využít naší pečovatelské služby.

NAŠE POSLÁNÍ, CÍLE A  ZÁSADY:

Naším posláním je pomoci našim spoluobčanům při zvládání každodenních činností a napomoci jim žít v domácím přirozeném prostředí.

Naším cílem:

 • pomáhat uživatelům s úkony, které sami ze zdravotních důvodů nezvládají
 • podporovat uživatele v soběstačnosti v základních oblastech života, v jeho dovednostech a zvyklostech
 • podporovat začleňování a účast na běžném životě společnosti, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou a přáteli

Naše zásady:   

 • zachování lidské důstojnosti, zachování mlčenlivosti
 • respektování práv uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • pružná reakce na potřeby uživatele
 • úcta ke stáří

JAK SI O SLUŽBU ZAŽÁDAT?

V sekci Dokumenty ke stažení naleznete přihlášku. K dispozici je verze k vytištění i elektronický dozatník.
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu Pečovatelská služba Radvánovice, Radvánovice 100, 511 01 Karlovice.
Jakékoliv informace týkající se pečovatelské služby lze získat na telefonu 481 319 360