Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Na kulturním a společenském životě v obci se vedle OÚ podílí řada organizací.

  • Sbor dobrovolných hasičů Karlovice (založen 3.12.1922), dnes má 87 členů; V r.2002 u příležitosti 80.letého výročí založení sboru zorganizovali jeho členové zdařilou okrskovou soutěž. Družstva mužů i žen úspěšně reprezentují obec v soutěžích požárního sportu. V roce 2022 sbor oslavil již 100 let od svého založení, oslavu završil hasičkou fontánou u Roudenského rybníka. SDH pravidelně pořádá také tradiční dětské karnevaly. Pravidelně zajišťují sběr železného šrotu, spolupodílí se na sběru velkoobjemového, nebezpečného, elektro odpadu, pneumatik a jarního sběru klestí na Čarodějnice. Akce je vyhlášená velkým ohněm, živou hudbou a dobrým občerstvením. SDH provádí čistění propustků, zalévání vysázených stromů, čistění komunikací a mnoho dalšího co je třeba udělat.
  • SDH ve spolupráci s OÚ pro děti připravuje Mikulášskou nadílku a rozsvěcení vánočního stromku.
  • Myslivecké sdružení Bažantnice má 16 členů. K základní činnosti patří chov a pěstování drobné zvěře v honitbě. 18.11.2023 se konala poslední leč s bohatou tombolou, občerstvením a hudbou.

více zde

 • TJ Sedmihorky je nástupce TJ Sokol Karlovice založené r.1919. V současné době je její činnost směřována především na kopanou. Družstvo fotbalistů FK Sedmihorky úspěšně bojuje v DIVIZI C, mládežnická družstva v krajských a okresních soutěžích.
 • OÚ v roce 2023 obnovil tradiční Pouť sv. Jiří v Přáslavicích. V roce 2022 se  opět konal adventní koncert v kostele sv. Jiří v Přáslavicích, a v tradici se pokračuje i nadále.
 • V KD Přáslavice se pravidelně konají jarní a vánoční prodejní výstavy kreativity a ručních prací.
 • V prostorách OÚ probíhá v zimním období každý týden cvičení s dětmi
 • OÚ pořádá každoročně vlastivědné zájezdy pro důchodce a pro děti. Vedle toho organizuje vícedenní turisticky zaměřené zájezdy (v posledních letech Vysoké Tatry, Slovenský Ráj, Šumava, Alpy, Norsko, Itálie).
 • Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná při své činnosti s blahopřáním na jubilanty. Těm nejstarším jsou blahopřání, dárková poukázka a květiny předávány osobně. S velkou slávou jsou mezi nové občany obce vítáni novorozenci.

Do společenského života se aktivně zapojují i občané. V r.1994 například občané osady Svatoňovice uspořádali sbírku peněz a s pomocí OÚ pořídili nový zvon pro zvoničku své hasičské zbrojnice. Tento zvon byl vysvěcen a slavnostně zavěšen. Po 52 letech tak nahradil svého předchůdce, který byl v r.1942 zabrán pro válečné účely. V novém zvonu bije srdce z toho původního, které se podařilo před půl stoletím zachránit.

Práce s mládeží

Přáslavická škola, kterou písemné prameny připomínají již v r.1703 byla z rozhodnutí školského úřadu zrušena v r.1977. Nepřísluší nám posuzovat koncepci školství, ale v absenci školního zařízení na území obce spatřujeme základní problém života mládeže u nás. Tím, že děti dojíždějí do několika sousedních obcí, je jejich volný čas omezen a roztříštěn. Děti ve školách nacházejí nové kolektivy a kamarády, ale stává se, že v obci se vzájemně neznají ani vrstevníci. Také mimoškolní činnost je směřována do míst, kde děti plní základní školní docházku.

Prostory kulturního domu v Přáslavicích jsou o letních prázdninách využívány jako základna dětských táborů.