Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Cena vody  2021    –   Dodavatel Obec Karlovice 

Cenu vody stanovilo Zastupitelstvo obce Karlovice na svém 15. zasedání dne 19. listopadu 2020. 

  Karlovice, Radvánovice, Sedmihorky, Roudný  

Kč/m3 bez DPH Kč/mvč. DPH 10%
  vodné 33 36,30
  stočné – voda na ČOV Radvánovice  15 16,50
  stočné- – dešťové vody + přečištěné vody  8
8.80