Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Cena vody  2023    –   Dodavatel Obec Karlovice

Cenu vody stanovilo zastupitelstvo Obce Karlovice na svém 2. zasedání konaném dne 22.11.2022.

  Karlovice, Radvánovice, Sedmihorky, Roudný

Kč/m3 bez DPH Kč/mvč. DPH 10%
  vodné 38 41,80
  stočné – voda na ČOV Radvánovice 20 22
  stočné- – dešťové vody + přečištěné vody 10 11