Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Karlovice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Karlovice, Karlovice čp. 12, 511 01 Turnov
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
 • Úřední dny podatelny: Pondělí a Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

Prostudujte před odesláním