Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Myslivecké sdružení Bažantnice – Sedmihorky Vás informuje o termínech honů. Ty budou konány v případě neměnné epidemiologické situace v následujících termínech:

6.11. 2020 od 8:00
20.11.2020 od 8:00
11.12.2020 od 9:00
26.12.2020 od 9:00

Místo zahájení vždy na myslivecké chatě.

Přesná místa konání budou v daný den upravována podle nejvyššího výskytu zvěře.