Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Aktuality


Vážení spoluobčané,
se zármutkem v srdci vám oznamujeme, že v úterý 28.12.2022 nás navždy opustil náš vážený a milý spoluobčan pan Jindřich Jakubec, emeritní zastupitel obce Karlovice a dlouholetý kronikář obce. Těžko hledat slova, která dokáží vyjádřit smutek nad ztrátou tak cenného člověka. Jen stěží si představit, že při konání veřejných akcí nebude přítomen se svým fotoaparátem, odbornou radou, pomocnou rukou.

Všichni, kdo jsme znali pana Jakubce, víme, že vše dělal s plným nasazením a celým srdcem. Jeho znalost Českého ráje – zvláště pak okolí Lázní Sedmihorky, byla nepřekonatelná a jeho lásku k mapám, skalnímu městu a obci lze jen stěží postihnout.

Pan Jakubec se nesmazatelně zapsal do dění v obci, a tak se stane součástí obecní kroniky které věnoval tolik času.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Celý článek : https://www.svscr.cz/svs-z-duvodu-sireni-ptaci-chripky-zakazuje-venkovni-chov-drubeze/

Myslivecké sdružení Bažantnice Sedmihorky nabízí k odprodeji černou zvěř (divoké prase). Odběr pouze celý kus. Cena 45 Kč/kg. Informace na telefonu 724 184 801.

Dne 10.12.2022 se na myslivecké chatě v Karlovicích koná poslední leč. Zájemci o myslivost jsou zváni. Připraveno je občerstvení i muzika.